CHUYÊN CẦN VÀ KIÊN NHẪN

CHUYÊN CẦN VÀ KIÊN NHẪN

✊ Chuyên cần là mẹ của vận may.
_Benjamin Disraeli

✊Điều chúng ta hy vọng làm dễ dàng, trước tiên chúng ta phải học làm với sự chuyên cần.
_Samuel Johnson

✊ Luôn luôn có một thế giới khác đang chờ đợi.
Kiên nhẫn và chuyên cần là chìa khóa.
_Lynn Ungar

✊ Kiên nhẫn cũng là một hình thức của hành động.
_Auguste Rodin

✊Sự kiên nhẫn của chúng ta sẽ làm hoàn thành hơn sức mạnh của chúng ta.
_Edmund Burke

✊Kiên nhẫn là một đức hạnh chinh phục.
_Geoffrey Chaucer

✊ Kiên nhẫn không phải đơn giản là khả năng chờ đợi – nó là chúng ta đối xử như thế nào trong khi chờ đợi.
_Joyce Meyer

✊ Không kể bạn đi chậm như thế nào chừng nào bạn không dừng lại.
_Khổng Tử

✊ Kiên nhẫn là bạn đồng hành của trí huệ.
_Augustine Of Hippo

✊ Hãy có bước chân của thiên nhiên: bí mật của nó là kiên nhẫn.
_Ralph Waldo Emerson

✊ Hãy có kiên nhẫn. Mọi sự đều khó khăn trước khi được dễ dàng.
_Saadi

✊ Kiên nhẫn là đam mê được thuần hóa.
_Lyman Abbott

Top Bài Viết

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2018 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com