Chùa Thuận Thiên Hùng Vương T.P Thủ dầu Một Bình Dương

Chùa Thuận Thiên Hùng Vương T.P Thủ dầu Một

Bình Dương

Đức Quán Âm (Nhìn từ ngoài tường rào)

Trong sân chùa

 

 

 

Máy ảnh KoDak Easyshare

Top Bài Viết

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2021 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com