Chùa Thiên Thai

Chùa Thiên Thai

 

Cổng Tam Quan Chùa


Chùa Thiên Thai (Toàn Cảnh)Mặt Tiền Chùa


Bàn Thờ Phật


Bàn Thờ Tổ Sư (H.T Thích Thiện Hào)


Tháp Các Tổ Sư


Ảnh Võ văn Tường

 

Top Bài Viết

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2021 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com