Chùa Tây Tạng

 

Chùa Tây Tạng

 

Mặt Tiền Chùa


Đức Quan Thế Âm Bồ Tát


Chánh Điện Chùa


Bàn Thờ Đức Già Lam (Quan Thánh)


Long Thần Hộ Pháp


Bàn Thờ Đức Chuẩn Đề Vương Bồ TátBàn Thờ Đức Quan Âm (Tứ Thủ)Giảng Đường và Bàn Thờ Đạt Ma Sư Tổ

Hình ảnh : Võ Văn Tường

Top Bài Viết

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2021 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com