Chùa ÔNG Hùng Vương TP TDM BÌNH-DƯƠNG

Chùa ÔNG, đường Hùng Vương, TP TDM BÌNH-DƯƠNG

 

 

 

 

Ảnh chụp từ trong sân chùa

 

 

Ngựa và Thanh Long Đao (của Đức Già Lam Quan Thánh !??!)

 

Máy ảnh KoDak EasyShare

Top Bài Viết

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2021 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com