Chùa Lâm Huê (Linh Ẩn Am), 67/170 Bùi đình Túy, P12 Q.Bình Thạnh

Chùa Lâm Huê, 67/170 Bùi đình Túy, P12 Q.Bình Thạnh

Khoảng sân trong chùa khi vào cổng

 

 

 

 

Bảo Tháp

Phật tử nhiểu quanh Tháp thờ Xá lợi


 Bảo Tháp thờ Xá lợi (ngày và  đêm)

Tháp thờ Thiền Sư Thường Chiếu (Đắc Pháp nơi Tổ Sư Minh Tịnh - Nhẫn Tế)

Đức Quán Âm

Kim Cang Hộ Pháp

Máy ảnh FujiFilm 

Top Bài Viết

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2021 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com