• Chủ thì thường hiện diện, nhưng chúng ta quên chủ mà chạy theo khách. Chủ thì thường trụ, vô sanh, còn khách thì có đến có đi, sanh tử. Vậy mà chúng ta cứ theo khách mãi rồi quên mất mình xưa nay là chủ, làm sao đây? Lang thang làm khách phong trần mãi
  Ngày cách quê hương muôn dặm trình (Trần Thái Tông)

  Bài của Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 165
 • Phân định chủ khách là việc hết sức hệ trọng của người tu, nhờ có cái nhìn này mà người tu mới nhận ra dần cái gì là chủ, và điều quan trọng nhất là phải thấy trực tiếp, vì thế mà Thiền tông, Đại Toàn Thiện, Đại Ấn chỉ thẳng vào tánh giác. Cho nên định được chủ khách là định trên cái thấy, khi thấy trực tiếp tánh giác rồi thì người tu mới thật sự biết cách thực hành để thay đổi con người mê lầm của mình..

  Bài của Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 132
 • Lời khai thị dưới đây là những khẳng định nhắn nhủ cho chúng ta ai chưa nhận ra chủ thì nỗ lực tu hành để khám phá, ai đã thấy chủ thì an tâm thường sống bằng cái thấy này.

  Bài của Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 121
 • Thiền định và hậu thiền định, cốt là để nhận ra ông chủ hay bản tánh của tâm, và khi đã nhận ra bản tánh của tâm rồi như Phật giáo Tây Tạng gọi là: tịnh quang con (cái thấy của mình trong thực hành) bắt gặp tịnh quang mẹ (sự giải thoát của tất cả các pháp), cái mà Lục Tổ gọi là “Tự tánh tự tịnh tự định”, thì chúng ta thật sự biết chủ, hay biết bản tánh của tâm mình và các pháp.
  Mời các bạn! Thật may mắn cho những ai cảm nhận và thực hành được điều chỉ dạy này

  Bài của Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 112
 • Thiền định và hậu thiền định cốt để nhận ra chỉ có một tâm (Nhất tâm), chỉ có tâm, tất cả đều là tâm. Chỉ có một vị giải thoát, thực tập thiền định và hậu thiền định là làm quen với giải thoát cho đến khi nào tất cả chỉ có một vị giải thoát, phải làm quen với giải thoát dầu ở bất cứ hoàn cảnh trường hợp nào..

  Bài của Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 101
 • Bài của Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 117
 • Bài giảng này giúp chúng ta có niềm tin, cho chúng ta có hướng nhìn thật hơn đúng đắn hơn, và chúng ta có nhiều cảm hứng để thực hành hơn..

  Bài của Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 124
 • Khi một hành giả Phật giáo chạm tới nguồn vui, thì tất cả mọi diễn biến trên cuộc đời này dầu thuận hay nghịch cũng vui, kể cả chuyện sanh tử. Vì vậy theo lời thầy dạy, chúng ta sinh ra ở đời này chỉ có một cái đáng làm là phát hiện ra nguồn vui bất tận, khi đó thế giới này chỉ là biểu hiện của niềm vui..

  Bài của Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 121
 • Bài của Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 158
 • Tất cả hoạt động sống của chúng ta là sự ứng hiện từ nguồn tâm, nhưng chúng ta không thấy như vậy mà luôn gán cho mọi hoạt động này theo cái nhìn hạn hẹp khác..

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 117
 • (Đây là lời dạy của thầy nhân ngày nhà giáo)

  Bài của Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 122
 • Bài của Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 130
 • Bài của Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 135
 • Bài của Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 123
 • Bài của Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 132
 • Bài của Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 155
 • Bài của Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 135
 • Tánh Hải
  Kính ghi

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 127
 • (Bồ Tát Hạnh là tự giác và giác tha, phần này là bài giảng chung về hạnh của Bồ Tát, trong đó nhấn mạnh về tự giác, hay khả năng chứng nhập Pháp thân của một vị Bồ Tát)..

  Bài của Tánh Hải ghi, đăng trên Facebook

   

   

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 105
 • (Giác tha là biểu hiện rộng mở khoáng đạt của tâm tự giác được thúc đẩy bởi lòng bi, giác tha cũng nói lên khả năng của một vị Bồ Tát về phương tiện thiện xảo trong ứng dụng trí tuệ và giáo hóa, giác tha là tinh túy của trí tuệ ảnh hưởng và thay đổi thế giới hình tướng)..

  Tánh Hải Kính ghi

   

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 112

Top Bài Viết

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2021 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com