• (Tánh Không là bản tâm, nó như tấm gương vừa bao la mênh mông vừa phản chiếu mọi vật vừa không lưu lại bóng nhưng lại sít sao các hình bóng, thầy sách tấn chúng ta thực hành làm sao phải kinh nghiệm được, sống được với gương tâm tánh Không này)..

  Bài của Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 122
 • (Chúng ta trong thực hành tu, có rất nhiều kinh nghiệm tâm linh xảy ra, nếu chúng ta không biết nó chỉ là sự ứng hiện của tâm hay chỉ là trạng thái diễn ra nhất thời của tâm mà tưởng rằng đây là cứu cánh, chúng ta dừng lại an trú nơi trạng thái tạm thời đó thì không tiến được, người thật sự thấy bản tâm tự nhiên như lời thầy dạy là: lần lần sẽ thấy tất cả mọi cái hiện hữu ngay trước mặt trong đời sống này đều là ứng hiện của bản tâm tự nhiên.
  Hay như người xưa nói: Bát Nhã vô tri vô sở bất tri (Bát Nhã không biết nhưng không có gì mà chẳng biết)

  Bài của Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 128
 • (Bài viết này một phần nói về Bản tâm tự nhiên phần còn lại nói về quán bốn chuyển tâm để khích lệ đánh thức chúng ta: sống và gặp Phật pháp là một cơ hội để chúng ta chuyên tâm thực hành nhằm giải thoát trong đời sống sanh tử này, thầy giảng về sanh tử thật là đáng sợ!)..

  Bài của Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 129
 • (Chúng ta phải biết tường tận và có niềm tin về bản tâm tự nhiên, khi tin chắc điều này dù chưa chứng nghiệm được nó chúng ta cũng biết mình có gốc gác, khi đó chúng ta sẽ có nhiều cảm hứng, có quyết tâm thực hành để nhận ra gốc gác của mình)..

  Bài của Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 119
 • (Chúng ta hiểu bản tâm tự nhiên, nó là viên ngọc Như Ý, nó ứng hiện ra mọi thứ như đại lạc, như thanh tịnh, như sáng tỏ…Tùy theo mỗi người và tùy mức độ tu chứng mà nó hiện ra đủ mọi thứ tốt đẹp không thể tưởng tượng.
  Đồng Thể Đại Bi mà tâm tự nhiên ứng hiện ở đây theo như cách thầy triển khai, có khi quá lượng đối với chúng ta, bởi vì nó quá bất ngờ và kỳ diệu, chúng ta coi đây là con đường mà thầy chỉ, thầy định hướng cho chúng ta trở về tâm tự nhiên. Thực tập sống vì người là một trong nhiều cách để trở về với bản tâm tự nhiên.
  Phước cho ai tin điều này và tu hành để thể nghiệm nó)..

  Bài của Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 146
 • (Chúng ta, hoặc là có thái độ sống không như bản tâm tự nhiên, sống chấp có một cái ta, và muốn mọi đối tượng chìu theo cái ta này; hoặc là chúng ta sống cởi mở hòa hợp với bản tâm tự nhiên hay chúng ta thấy đâu cũng là thấy Phật)..

  Bài của Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 134
 • (Bản tâm tự nhiên là cái có sẵn, khi chúng ta thực hành tịnh hóa tâm thức mình thành công chúng ta sẽ nhận ra nó như là kinh nghiệm, và làm sao thường xuyên sống với nó để mình chính là nó? Sau đây là lời dạy của thầy về việc này)..

  Bài của Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 123
 • Bản tâm tự nhiên là nền tảng biểu hiện ra mọi hình tướng, cho dù chúng ta nhận biết điều đó (tỉnh giác) hay chúng ta mê mờ không nhận biết (vô minh); thì Bản tâm vẫn tùy thuận cho chúng ta biết bao đời, nó luôn luôn không sanh không diệt không dơ không sạch không tăng không giảm, nó là tấm gương cho chúng ta quan sát và học cách tùy thuận của nó. Thầy dạy hết sức lạ lùng và bất ngờ: học cách tùy thuận của Bản tâm tự nhiên..

  Bài của Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick' Chiêm Hà Hải August 31, 2017

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 132
 • Diệt độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh như vậy mà thật không có chúng sanh nào được diệt độ”, là câu kinh nổi tiếng của kinh Kim Cương trong thực hành giải thoát, bài viết này thầy dạy chúng ta nhận ra Bản tâm tự nhiên và giao phó tất cả nghiệp của mình cho nó. Nó là tác giả viết lên mọi thế giới hiện tượng, chúng ta chấp thật thì thành nghiệp, chúng ta biết được tác giả thì nghiệp chỉ là trò chơi của Bản tâm tự nhiên, tất cả giao trả về cho tác giả..

  Bài của Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 164
 • Những Phật tử chúng ta bắt đầu tu hành và tiếp xúc Phật giáo theo nhân duyên riêng biệt của mỗi người, cho nên chúng ta thường hay bị kẹt vào cái nhìn phân phái. Chúng ta đứng trên pháp tu của mình, và ảnh hưởng vị thầy dạy tu, nơi học pháp của mình, từ đó chúng ta đánh giá cách tu của các pháp môn khác khác với mình. Cho nên có sự phân chia cao thấp đốn tiệm trong tu hành…Một thể thống nhất của Phật giáo đa phương tiện, chúng ta vì không hiểu nên có cái nhìn manh mún, có khi tạo ra mâu thuẫn chia rẽ.
  Nền tảng, con đường, và quả được thầy dạy hết sức rõ ràng, chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta không còn thấy các pháp môn của Phật giáo xa lạ chống trái nhau nữa...

  Bài của Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 128
 • Không Minh là tâm nền tảng, mọi hình tướng đang bày hiện dầu thiện hay ác đều lưu xuất từ Tánh Không và Tánh Sáng này. Bài giảng này đánh thức chúng ta một sự thật, chúng ta tin và tu hành, lúc nào đầy đủ nhân duyên sẽ nhận ra mọi thứ đều từ Tánh Không Tánh Sáng..

  Bài của Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 135
 • Minh là sáng, sự sáng suốt của tâm. Chữ sáng này có rất nhiều người hiểu lầm là ánh sáng bị thấy, như ngồi thiền nhắm mắt nhìn lâu thấy phát sáng, đó là tướng sáng là đối tượng bị thấy. Minh ở đây là sự trong sáng của tâm, sự trong sáng này luôn luôn làm nền trên đó chúng ta sống, chúng ta thấy biết mọi vật.

  Bài của Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 182
 • Cái biết đơn thuần là Pháp thân, tuy nhiên nói Pháp thân không có nghĩa là nó ở đâu xa, mà ngay cái biết vụn vặt của mình đang sống nó chính là biểu hiện từ cái biết đơn thuần hay Pháp thân này, cái biết đơn thuần là tên khác của (Minh) ánh sáng mà bài trước đã đề cập..

  Bài của Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 154
 • Nền tảng là cái có sẵn trên nó chúng ta sống, sinh hoạt, chúng ta tu hành, nhưng chúng ta không nhận biết được điều này. Cho nên, nhận ra nền tảng, rồi thực hành tu hành trên nền tảng là rất quan trọng, những gợi ý trong bài giảng này giúp chúng ta có một nhận thức đúng đắn, đánh thức chúng ta phát hiện ra nền tảng sẵn có, và để cho việc tu hành dễ dàng hơn..

  Bài của Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 123
 • Bài viết này khá quan trọng đối với thực trạng tu hành của rất nhiều người. Vì lầm chấp, chúng ta nhận thức thế giới hiện tượng này thật có, vì vậy nó tạo thành thế giới sanh tử nó làm cho cuộc sống chúng ta điêu đứng. Cho nên chúng ta tu hành để nhằm thoát ra sự tự trói buộc của nhận thức lầm chấp về thế giới sanh tử này..

  Bài của Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 126
 • Trong nền tảng Tánh giải thoát mà tướng cũng giải thoát, trong thực hành người tu thường kinh nghiệm Tánh giải thoát trước, mới tới tướng giải thoát, bởi vì phạm vi của cái thấy từ tánh tới tướng là từ hẹp cho tới rộng, cho nên chúng ta cũng phải làm quen với giải thoát, lúc đầu là ở tánh và lần lần là ở cả tánh lẫn tướng..

  Bài của Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 127
 • Xúc cảm luôn luôn biểu hiện trong tu hành Phật giáo, nó giống như ngọn lửa hung đúc cho tinh thần của chúng ta luôn luôn nóng, luôn luôn dạt dào năng lượng. Chính xúc cảm là một phương diện từ trí tuệ, đã làm nên cuộc đời của tất cả những vị Bồ Tát. Có xúc cảm mới có lòng bi mẫn, mới làm cho cuộc sống đạo đượm hương mật. Cho nên xúc cảm là không thể thiếu trong đời tu của mình..

  Bài của Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 154
 • Tu hành Phật giáo là phát triển những phẩm tính và tiềm năng có sẵn của con người, phát triển nó đến trọn vẹn thì cuộc đời an vui và làm cho người khác được an vui..

  Bài của Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 118
 • Làm chủ thân tâm không có nghĩa là tạo nên một thái độ làm chủ, mà là phát hiện ra khả năng chủ thường hiện diện trong cuộc sống dù chúng ta có quan tâm hay không, có nhận biết điều này hay không. Chủ thì luôn luôn có mặt, còn khách thì có đến có đi. Và an trụ tâm là nhận ra sự có mặt luôn luôn này tức là an trụ. Trong cuộc sống luôn luôn biến động không ngừng, cái gì luôn luôn có mặt chính cái đó an trụ.

  Bài của Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 134
 • Chủ là “lìa” tất cả tư tưởng và hình tướng nhưng chủ cũng “tức” tất cả. Chủ luôn luôn hiện diện mặc cho chúng ta có nhận biết hay không nhận biết sự hiện hữu này. Đau đớn thay cho ai đang sống, ông chủ sờ sờ đó mà không nhận biết, may mắn thay dù không nhận biết điều này nhưng chủ chưa từng mất do đó chúng ta luôn luôn có cơ hội..

  Bài của Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 149

Top Bài Viết

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2021 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com