• Tu hành trong đạo Phật, chúng ta thường hay tụng kinh và nguyện hương, cúng dường. Chúng ta thường nghĩ những thực hành trên phần nhiều biểu hiện hình thức.Tuy vậy ngay cả cúng dường cũng là thể nhập vào tánh giác, muốn biết tường tận, các bạn hãy đọc qua bài viết này..

  Bài của Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 178
 • Cúng dường cao nhất là biểu hiện bản tánh của tâm và cúng dường tương tục không hở sót.
  Thật sâu xa!

  Bài của Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 124
 • Thông thường chúng ta hay phân biệt, có sự khác nhau giữa cái thấy chúng sanh khi mê và cái thấy Phật khi giác ngộ. Chúng ta hiểu như vậy để rồi chúng ta rắp tâm tu hành để chứng ngộ một cái thấy nào khác với cái thấy hiện có. May mắn thay dù mê hay ngộ thì tất cả biểu hiện của tâm đều từ Phật tánh lưu xuất. Khác nhau trên sự lưu xuất đó chúng ta chấp có cái ta (lập tri). Cho nên không lập tri thì mọi cái thấy chúng sanh chính là cái thấy Phật.
  Mời các bạn đọc bài viết này để thấy con đường tu hành rất rõ ràng và phước thay cho chúng ta cảm nhận được điều này để thực hành..

  Bài của Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 114
 • _Rồi, bây giờ có vị nào hỏi gì không? Nghĩa?

  _Thưa thầy, hôm qua tới nay con thấy mình tu, tập trung ngồi thiền, ăn uống này kia, thì tất cả nó đều nằm trong thấy biết của mình, mọi sự từ hôm qua tới nay nó luôn thay đổi, mình ăn uống ngủ nghỉ đều là thay đổi như nước chảy, nhưng mà cái thấy biết nó luôn luôn ở đó, và con thấy mình làm cái gì cũng trong đó thôi; nó bất động như vậy con nghĩ nếu mà con có chết, thì cũng vậy thôi, nó cũng luôn bất động như vậy..

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 111
 • _Thưa thầy, thầy dạy lúc trước đến giờ con có một thắc mắc đó thầy? như nói tâm khi nó tịch diệt, thì nói tịch diệt tức là lúc đó tâm nó vắng lặng nó không có còn gì hết, nó chỉ là một sự trong sáng mà nó không có cả tư tưởng luôn nữa; có phải như vậy không, hay như cách thầy dạy, khi mình đã thấy được cái thấy rồi thì tự cái thấy nó có thể… mình thấy tận nguồn của nó rồi, tận nguồn là vàng thì lúc đó mọi khởi tưởng của tâm nó cũng là vàng?

  Hai cách nhìn nhận tịch diệt đó, con thắc mắc là: người tu nói đến tịch diệt một là tịch diệt không còn khởi tưởng để giải thoát, hai là với một cái thấy từ thể chuyển thành dụng, khi đó dụng chính là thể; thì hai cái thấy đó có khác nhau không thầy?

  Bài của Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 165
 • Thưa thầy ngồi thiền thì con có ngồi thiền, nhưng mà thưa thầy, thầy giảng cho con biết thật ra ngồi thiền là như thế nào; Ngồi thế nào mà mình biết rằng mình đang ngồi thiền?

  _ Quan trọng nhất là mình phải biết cái nền tảng, chớ ngồi thiền chỉ là một trạng thái của tâm thức thôi; cuộc đời mình nó có bốn cái trạng thái của tâm thức là: khi thức, khi ngủ, khi ngồi thiền và khi chết là trung ấm; mình phải tìm cho ra được cái nền tảng của bốn trạng thái đó...

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 211
 • (Đây là lời dạy hết sức ngắn gọn nhưng rất đầy đủ của cả tấm lòng thầy dành cho chúng ta trong gần một năm tu chánh niệm tỉnh giác, trong khi ghi lại mình chợt cảm nhận không còn lời nào hay hơn gần hơn để diễn đạt cốt lõi của việc tu hành này; mời các bạn, phước cho chúng ta được đọc và cảm nhận rồi thực hành)..

  Bài của Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 165
 • (Thông thường chúng ta có một ý nghĩ cuộc sống thế gian mình đang sống đây là cuộc sống của hình tướng của đau khổ, phiền não; chúng ta nghĩ giải thoát là nằm ngoài cuộc sống này; nhưng việc tu hành của chúng ta là phải thấy tánh giải thoát mà tướng cũng giải thoát, tâm giải thoát mà cảnh cũng giải thoát.
  Bài giảng dưới đây có thể khá xa lạ và bất ngờ với một số bạn, tuy nhiên đó là cách nhận ra giải thoát không phải ở bản tánh của mình mà còn thấy tâm giải thoát rộng hơn nó hợp nhất với tất cả tướng thế gian, trong kinh thường nói “Pháp giới một tướng”. Mời các bạn. Trân trọng!)

  Bài của Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 120
 • (Thông thường chúng ta được dạy tu hành một pháp nào đó làm phương tiện để đưa đến giải thoát là cứu cánh. Thật ra chính nơi tất cả phương tiện bao giờ cũng bày sẵn cứu cánh.
  Chúng ta đọc bài giảng này sẽ hiểu và có cách thử nghiệm thực tế.)

  Bài của Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 122
 • (Việc tu hành của chúng ta chung cuộc là bước qua cửa tử, đây là điều không thể tránh khỏi cho mỗi người, vì vậy ngay khi còn sống chúng ta phải biết khả năng nào đi qua sanh tử để mà chuẩn bị cho mình có được một nền tảng tốt đẹp, vững vàng. Chúng ta không chỉ tu hành ở một đời này mà còn bước qua nhiều đời khác nữa. Phải chuẩn bị cho mình cái thấy vững vàng khi còn mạnh khỏe, sáng suốt như vậy tu hành mới không phí công. Cái chết là không tránh khỏi, đây là lời nhắc nhở, sự thôi thúc chúng ta phải thường xuyên nổ lực tu hành.
  Bài giảng dưới đây rất thực tế, và khích lệ chúng ta rất nhiều.)

  Bài của Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 123
 • (Tâm xưa nay vốn thanh tịnh, nhưng không phải nó “Bản lai vô nhất vật” (xưa nay không một vật) rồi nó là đồ “cổ” nó trống trơn như ngôi nhà hoang, mà nó luôn luôn mới mẽ, luôn luôn sống động, cảm nghiệm điều này chính là cảm nghiệm được Tâm)

  ...Bài của Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 128
 • (Tu hành chánh niệm tỉnh giác là: ban đầu chúng ta thực hiện nó để thường nhớ và sống tỉnh giác, tuy nhiên đó chỉ là bước thực tập cho gần giống như tánh giác (có cái để tu). Đến khi nào chúng ta bắt gặp tâm của chúng ta xưa nay đã thường chánh niệm tỉnh giác rồi, thì lúc đó việc tu hành với chúng ta mới dễ dàng. (Khi đó là tu cái không tu)..

  Bài của Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải July 5, 2017 ·

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 131
 • (Trong tu hành của chúng ta, vị thầy hướng dẫn là người biết rõ chúng ta đang thiếu điều gì trong tiến trình tu tập, khi chúng ta thấy việc tu hành của mình không tiến được, chúng ta nên tham khảo và hết lòng cảm nhận những lời dạy, những nhắc nhỡ rất cần thiết này; để soi sáng lại việc tu hành của mình, mời các bạn!)..

  Bài của Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 116
 • (Con đường tu hành của mỗi cá nhân chính là kinh nghiệm thực chứng của riêng mỗi người, kinh nghiệm tới đâu là cái thấy và thực hành của mình ở ngay mức độ đó. Chúng ta phải hiểu biết rõ điều này, chớ học đạo không có nghĩa là chỉ hiểu đạo; mà nó chính là con đường của riêng mình đi qua từng kinh nghiệm. Kinh sách và các vị đi trước chỉ là để tham khảo nhằm ứng dụng vào thực tế tu tập của riêng mình, bài giảng này nói rõ về sự thật đó mời các bạn tham khảo.)..

  Bài của Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

   

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 116
 • (Trong kinh viên giác nói đến chỉ quán hợp nhất hay Thiền, Lục Tổ Huệ Năng nói đến định huệ đồng học, đạo sư Liên Hoa Sanh dạy: “Sự thoải mái rảnh rang vĩ đại của pháp tánh là điểm trọng yếu chứa đựng 84.000 pháp môn”. Tâm là không hai giữa Tịch và Chiếu. Con đường tu hành của chúng ta là phải thể nghiệm cho được tâm tịch chiếu, Không -Minh này; nó luôn luôn hiện hữu, chúng ta quán sát nó; quán sát ngay chính nó là sẽ cảm nhận nó không sớm thì muộn, có khi là cảm nhận ngay tức thì nữa!
          Các bạn! “Hồn vía”, “huệ mạng” của chúng ta là ngay đây. Bữa tiệc đã dọn sẵn, mời các bạn ai có duyên thì thưởng thức!)

  Bài của Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 116
 • (Trong tu hành, chúng ta đau đầu với tư tưởng, nó khởi diệt liên tục trong tâm của mình, nhưng thật ra tư tưởng xưa nay nó vốn giải thoát mà chúng ta không cảm nhận nổi điều đó. Nếu chúng ta thật sự nhận biết bản tâm là giái thoát thì mọi biểu hiện của nó sẽ hoàn toàn giải thoát, kể cả tư tưởng và các hình tướng được nhận biết.
  Sau đây là cách thực hành trực tiếp vào tư tưởng để nhận ra tư tưởng vốn tự giải thoát.)

  Bài của Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 128
 • (Tư tưởng và các hình tướng là biểu hiện của tâm, chúng vốn là Không, là giải thoát như tâm vốn giải thoát; ngay cả những phương tiện cao cấp như quán Bổn Tôn, những hình ảnh được quán tưởng đó cũng hoà tan vào bản tánh của tâm hay Pháp thân, tất cả đều Không.).

  Bài của Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 118
 • (Chúng ta có thể thấy giải thoát nằm ngoài những hành động tạo nghiệp, nhưng thật sự tâm giải thoát như không gian, nó không cấm ngăn các chúng sanh khác tạo nghiệp, ai làm nấy chịu theo nhân quả, nhưng không gian của tâm thì luôn giải thoát, kinh nghiệm điều này là trên hết trong cuộc sống.)

  Bài của Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải July 24, 2017

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 132
 • Mình có tiếp cận được với Đạo hay không là nhờ chư Phật, chư Tổ, các vị thầy dạy bảo dẫn dắt, những thiện tri thức tỏ bày. Đọc bài viết này để chúng ta có cái nhìn thực tế về Đạo và vô cùng biết ơn chư vị đã dùng cả đời, hay nhiều đời để khai sáng cho mình.
  Mô Phật!

  Bài của Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 112
 • (Bản tâm tự nhiên là cái có sẵn, sau đây là lời dạy của thầy về cái có sẵn này. Chúng ta nếu ai chưa kinh nghiệm được nó thì đọc bài viết và chiêm nghiệm tu hành để phát hiện ra nó, còn những ai đã có kinh nghiệm rồi thì cách chỉ bày của thầy mở ra một cái nhìn thấu đáo về tâm có sẵn và chúng ta có niềm tin hơn, sống nhuần nhuyễn với nó hơn)..

  Bài của Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 147

Top Bài Viết

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2021 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com