• (Tu hành là tu trên cái quả đã có sẵn, trên cái hiện có để trực tiếp nhận ra thể trạng chính nó, đây là pháp tu thẳng tắt của các tông phái lớn như Thiền tông, Đại Ấn và Đại Toàn Thiện của Tây Tạng, phải biết chỗ an thân lập mạng, biết gốc gác, vị trí đứng của mình. Bài giảng này cho chúng ta một câch nhìn trực tiếp ngay trong việc tu hành của mỗi người)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 132
 • (Tin tức nhập như một công án, kinh điển và những lời dạy của người xưa và thầy chúng ta hiện nay là sự thật hiển nhiên. Tin tức nhập là thẳng tắt trực tiếp, con đường ngắn nhất trong thực hành)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 148
 • (Trong bài giảng này chúng ta hiểu chữ chánh trong Bát Chánh Đạo nó tương quan như thế nào với tự tánh trong tự tánh khởi dụng của Lục Tổ Huệ Năng)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 114
 • (Sát na định là khoảng thời gian nhỏ nhất, mà quá khứ hiện tại vị lai không xen vô được. Nhưng mặt khác, thầy lại dạy: sát na định nó thuần túy nó ròng rã như vậy. Hai lời dạy hình như mâu thuẫn, như vậy sát na định là gì? Mời các bạn chiêm nghiệm)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 160
 • (Với cái nhìn của bậc giác ngộ, tất cả pháp tánh tướng vốn thanh tịnh, chỉ có một vị giải thoát. Chúng ta người mới tu học thấy có lý thanh tịnh và sự chưa thanh tịnh, chúng ta còn thấy có hai, khi thấy như vậy cũng tốt rồi nhưng chúng ta vẫn phải nhảy qua nhảy lại trong thanh tịnh và bất tịnh, còn thấy các pháp tánh tướng đều thanh tịnh là một cái thấy sâu hơn nữa, toàn khắp hơn nữa, phải thấy các pháp tánh tướng đều hợp nhất thanh tịnh thì mới ổn).

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 118
 • (Chúng ta, hoặc là có thái độ sống không như bản tâm tự nhiên, sống chấp có một cái ta, và muốn mọi đối tượng chìu theo cái ta này; hoặc là chúng ta sống cởi mở hòa hợp với bản tâm tự nhiên hay chúng ta thấy đâu cũng là thấy Phật).

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 123
 • (Bản tâm tự nhiên là cái có sẵn, khi chúng ta thực hành tịnh hóa tâm thức mình thành công chúng ta sẽ nhận ra nó như là kinh nghiệm, và làm sao thường xuyên sống với nó để mình chính là nó? Sau đây là lời dạy của thầy về việc này)..

  Tánh Hải, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 121
 • (Dính mắc là một cái nghiệp, mình lập nên một pháp để buông bỏ thì tạo thêm một nghiệp nữa, nghiệp với nghiệp giải quyết không bao giờ hết. Buông xả hiệu quả nhất là phải thấy được thật tướng của các Pháp thì nó tự buông. Mời các bạn)..

  Tánh Hải, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 176
 • Con đường tu hành cho tới kiến tánh, vào Hoan Hỷ địa để hoàn thành Phật quả có rất nhiều lối tẻ, vì trước đó có tới chín loại định cần phải nhận biết và bước qua nó nếu chúng ta không đủ cơ duyên để thấy “chỉ không lìa quán” nói theo ngài Liên Hoa Sanh hay nói theo ngài Lục Tổ là “định huệ đồng thời..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 198
 • (Điều phục tâm là nhận ra nơi tâm có khả năng dung nhiếp tất cả những khởi tưởng của tâm, tâm có khả năng hiện diện cùng lúc với tư tưởng, với các hiện tượng khác đang xảy ra.
  Niệm tưởng và các hiện tượng không khuấy động được tâm bao la rộng lớn luôn cởi mở này, tư tưởng và các hiện tượng thật sự chỉ diễn ra trong tỉnh giác của tâm, nhận ra khả năng đó là biết cách điều phục tâm. Mời các bạn!)

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 161
 • (Bài viết khá dài vì thầy trò thảo luận rất sôi nổi về thực tại hiện tiền, mà câu tiêu biểu thầy khai thị: “Anh nói tôi nghe, đó là thực tại hiện tiền!”, rất trực tiếp và đau đầu.)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 144
 • Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hả

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 122
 • Trích “Những Điểm Thiết Yếu Của Đại Ấn Nhìn Thẳng Tâm”
  Khenchen Thrangu Rinpoche - Ban Dịch Thuật Thiện Tri Thức, 2014

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 181
 • (Chủ thì thường hiện diện, nhưng chúng ta quên chủ mà chạy theo khách. Chủ thì thường trụ, vô sanh, còn khách thì có đến có đi, sanh tử. Vậy mà chúng ta cứ theo khách mãi rồi quên mất mình xưa nay là chủ, làm sao đây?

  Lang thang làm khách phong trần mãi
  Ngày cách quê hương muôn dặm trình (Trần Thái Tông))..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 173
 • (Từ bi và trí tuệ là hai sự tích tập của một Bồ Tát, học chương này chúng ta sẽ thấy những huynh đệ nào chỉ chú trọng đến tánh, thậm chí an trú vào đó rồi bất động là mới chỉ thực hành có một nữa, mới chỉ lo cho mình, còn cứu độ hay tích tập phước đức thể hiện lòng bi, nếu không thực hành thì còn thiếu một nữa kia, việc tu hành của chúng ta chưa trọn vẹn
  Nhìn rộng hơn, chính lòng bi mang tánh Không đi tới mọi lãnh vực, lòng bi hướng về đâu thì tánh Không được nhận biết tới đó).

  Đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 103
 • NGỒI YÊN (Ngồi yên ở đây có nghĩa là thiền định, đoạn kinh này mở ra môt cái nhìn về thiền định, thông thường chúng ta nghĩ định là bất động đó là định theo tướng. Ở đây chỉ ra định của pháp tánh, thiền định là thấu đạt pháp tánh và tương ưng với pháp tánh có sẵn, cho nên thiền định này rộng hơn thấu thoát hơn và bao quát hơn, nhận ra nó thì thời gian nào không gian nào sự kiện nào cũng là thiền định, mọi hoạt dụng đều là thiền định, động tịnh gì cũng là thiền định).

  Đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 98
 • (Theo lời dạy của ngài Karmapa thứ chín dòng Đại Ấn một trong bốn tông phái lớn của Phật giáo Tây Tạng, những hành giả có căn cơ sâu dày được một vị thầy giới thiệu vào cái thấy (thấy tánh) mà nhận được bản tánh của tâm gọi là con đường “đốn”, là rất hiếm, đa số phải qua con đường “tiệm” là tu nhận ra bản tánh của tâm khi không có tư tưởng, rồi tiến lên một bước nữa nhận ra bản tánh của tâm khi tâm có khởi tưởng.
  Đây là bài giảng về thực hành, tin và có thực hành mới có cảm nhận. Mời các bạn!)

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 137
 • (Tâm không trụ là tâm giải thoát, nhưng không phải không trụ rồi dừng ở đó và giải thoát vào cái không trụ này mà từ tâm không trụ hành hạnh bố thí, chúng ta học tánh Không nhưng là tánh Không tích cực, đó là Bồ Tát hạnh. Nếu chỉ trụ vào chỗ không trụ, chúng ta rất khó an trụ vì sâu xa nó vẫn còn là một tâm nhỏ hẹp chỉ lo cho mình, còn từ vô trụ mở tâm ra mà hành bố thí thì tất cả sẽ thành không chỗ trụ, đây là cách an trụ tâm hiệu quả và lợi ích)..

  Trích trong Thực Hành Kinh Kim Cương Bát Nhã

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 112
 • Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 104
 • Tánh Hải ghi, đăng trên Fb Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 137

Top Bài Viết

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2021 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com