• Tôi chơi Facebook cũng hơn một năm, được tiếp xúc với rất nhiều bạn bè, tôi nhận ra nhiều người bạn chưa nhận rõ kiến tánh là như thế nào, phần lớn nghĩ rằng tánh mình là vắng lặng, không dính mắc, còn nói ra khởi tưởng ra là dụng của tánh khi đó thì nhiều anh em không chấp nhận, chỉ khi tâm bất động mà tự biết không nói được mới phải..

  Tánh Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 181
 • (Nhân tiện bạn Không Tánh đăng bài Sáu Tầng Phước Đức, mình có bổ túc thêm một cái phước nữa của người tu là tâm cởi mở. Lời bình luận này đã viết trong bài viết của Không Tánh rồi, nhưng thấy có ích cho mọi người nên đăng lại, mời các bạn đọc qua.)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 154
 • (Đây là lời dạy của thầy vào buổi sáng khi uống trà, thầy nói lỗi của mọi người, ai đọc qua chắc cũng thấy có mình trong đó, vì vậy tất cả là lời sách tấn hết sức thiết thực đối với mọi người, thấy được lỗi của mình là rất khó, chỉ thầy mình hoặc người tu cao hơn mình mới thấy được lỗi của mình mà thôi. Mời các bạn)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 139
 • (Trực tâm nguyên là Bạch Tịnh Thức là thức trắng sạch xưa nay vốn giải thoát, Bạch Tịnh Thức như đại dương bao la, trong đó, mặc tính sóng thức khởi, chúng ta tu hành là làm sao để thể nghiệm, kinh nghiệm được, và sống được với trực tâm này, với đại dương tâm này. Khi đã sống và làm quen với trực tâm này, thì sóng thức, sự dơ nhiễm của tâm, sẽ chuyển hóa thành nước đại dương thanh tịnh, sóng thức hoàn nguyên trở về bạch tịnh thức. Chỉ có một vị trực tâm, hay tất cả đều là đạo tràng như xưa nay vẫn vậy)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 146
 • Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 141
 • (Dưới đây là toàn văn những thưa hỏi của chúng và giải đáp của thầy về niệm hiện tại, về đương niệm. Câu hỏi đa dạng, phong phú và lời giảng của thầy cũng phong phú, làm sáng lên một niệm hiện tiền của sự tỉnh giác ngay hiện tại vĩnh cửu. Tin và hòa tan vào hiện tại vĩnh cửu này là con đường trực tiếp vào tánh giác. Đây là vấn đề khá khó lãnh hội, những huynh đệ nào đã đọc qua rồi bây giờ chiêm nghiệm lại vẫn thấy mới mẽ và hấp dẫn, người chưa đọc thì đọc qua để chiêm nghiệm và ứng dụng tu hành. Mời các bạn!) .

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 131
 • (Với nhiều câu hỏi ở mọi góc độ, phần hỏi đáp này làm rõ thêm về gương tâm có sẵn so với công phu tạo tác trong thực hành, hiểu sâu sắc về sự sanh diệt và tự giải thoát của tư tưởng, và nhận ra sự hiện diện của gương tâm chưa từng sanh chưa từng diệt, đây là công việc tu hành của chúng ta, phải trực tiếp nhận ra và sống được tương tục với cái thấy này. Mời các bạn)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 116
 • (Đây là bài cuối cùng nói về chánh niệm tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác diễn giải ở đây dưới góc độ người chứng kiến, người chứng kiến thấy biết tất cả nhưng không dính mắc, không bị lôi cuốn bởi đối tượng, sự việc. Người chứng kiến là tánh giác. Chúng ta hãy chiêm nghiệm để nhận ra người chứng kiến)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 122
 • (Thấy và an trú trong tánh giác nền tảng là phép lạ! Hành một pháp nào cho tới nơi tới chốn là phép lạ hiện bày, cho nên xung quanh ta tất cả đều là phép lạ!)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà HảI

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 138
 • (Đây là phần hỏi đáp, thầy dạy chúng ta: kinh nghiệm sống, quan sát thực hành để sao cho cuộc đời tu hành của mình không bị lãng phí, thầy dạy như vậy bằng tất cả những kinh nghiệm theo cái nhìn của thầy, nhưng chúng ta, học pháp, vẫn thói nào tật nấy, chỉ quanh quẩn trau chuốt cho cái tôi mà thôi, uổng quá!)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà HảI

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 169
 • (Nền tảng là Pháp thân của tất cả chư Phật, tất cả các pháp môn của Phật giáo dù tu hành cách nào cũng lấy nền tảng làm căn bản, lấy Pháp thân của tất cả chư Phật là mục đích chứng ngộ, nhận ra và sống tương tục với nó.
  Mời các bạn đọc qua để ứng dụng trong nhận thức tu hành của mình để không lạc mất mục đích)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà HảI

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 183
 • (Phật pháp mạnh đối với những người nhìn thấy cái chung của tất cả tông phái Phật giáo, những người có nhận thức như vậy thì họ có thể tiếp cận và thừa hưởng mọi lợi ích của mọi lời dạy từ Phật, Tổ. Nếu ở góc nhìn chia chẽ phân biệt, và đứng ở một phương tiện tu hành riêng biệt mà không chấp nhận hoặc đánh giá thấp phương tiện tu hành khác mình là một thiệt thòi cho chúng ta, cụ thể chúng ta có cái nhìn lệch lạc về Thiền và giáo, nhưng sự thật Thiền (Lời nói và hành động của Tổ) dầu có xuất cách như thế nào cũng không ra ngoài giáo (Lời của Phật), chúng ta chịu đọc kinh điển chúng ta sẽ nhận thấy điều đó, và khi thấy điều này thì cách nhận thức Thiền là cao hơn giáo còn phải xét lại cách nhìn và xu hướng lệch lạc này! Mời các bạn.)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà HảI

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 157
 • (Với Phật giáo Tây Tạng, Tan tra là dòng tương tục của tâm thức thanh tịnh, cho nên trong tham thiền, đường ngôn ngữ dứt bặt chỗ tâm hành là để nhận ra tâm thật tâm không một vật, nhưng khi đã thuần thục với cái thấy này rồi, tâm không phải chỉ có chừng hạn đó mà tâm rộng hơn, tâm này chứa luôn cả khởi tưởng và tất cả hình tướng. Tâm không khởi tưởng và có khởi tưởng và các hình tướng hợp nhất về một vị giải thoát, cho nên trong nhà Thiền chỉ nói mê và ngộ, khi bạn mê thì không khởi hoặc có khởi tưởng bạn vẫn chìm trong mê, còn khi bạn ngộ thì tâm thái ở trạng thái nào bạn của sáng tỏ, rõ ràng.
  Sau đây là phần trả lời câu hỏi của thầy cho một anh bạn đến dự đám giỗ nhà anh Văn Huynh, mời các bạn!)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà HảI

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 117
 • (Với người thật thấy, thì tất cả mọi sinh hoạt Phật giáo, và mọi sinh hoạt trong cuộc sống đều là cơ hội để làm thay đổi tâm thức mình, để thể hiện hạnh sống vì người của mình, bài giảng này thầy phân tích và khích lệ cho chúng ta thấy được tầm quan trọng đó, mời các bạn.)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà HảI

   

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 138
 • (Cúng dường là một trong mười hạnh của Bồ tát Phổ hiền, thầy dạy tu một pháp là phải có nhiều pháp trong đó thì mới vững, người tu không cần đi nhanh mà cốt yếu là đi đúng, chậm mà chắc, đi nhanh mà thiếu sự đồng bộ đời này tu như vậy, đời sau sẽ như vậy và sự thiệt thòi khi tiếp cận Phật giáo sẽ lớn dần qua nhiều đời thành cái bệnh, sau đây là những thắc mắc xoay quanh hạnh cúng dường này, mời các bạn).

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 176
 • (Tri kiến lập tri là trên thấy biết Phật mình xén một góc, cắt một đoạn rồi tưởng đó là thấy biết của mình. Cái thấy biết vốn giải thoát rộng khắp trở thành có tác nhân có tác giả. Bài giảng này cho chúng ta một niềm tin: chư Phật và chúng ta đồng một ánh sáng thấy biết, nhưng chúng ta chấp có cái tôi trên ánh sáng đó cho nên thấy biết trở thành hạn cuộc và nó thành cái thấy trói buộc, là gốc vô minh. Biết được mê là “lập ra thấy biết trên thấy biết” chúng ta tu hành là xả bỏ nó mà trở về cái thấy biết bao la vô tận của Phật.) .

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà HảI

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 124
 • (Lập tri cũng không ngoài thấy biết Phật, tức là cùng một thấy biết giữa Phật và chúng sanh nhưng với chúng sanh trên thấy biết lại lập ra đủ mọi hình tướng… thành ra thấy biết vốn luôn luôn giải thoát, trên thấy biết mình lập tri thành ra thấy biết trở thành trói buộc, nhưng dù có lập tri như thế nào đi nữa thì thấy biết vốn giải thoát. Nếu không có nó (thấy biết vốn giải thoát) thì mình tu hành bao nhiêu kiếp cũng không thể nào giải thoát được)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà HảI

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 160
 • (Tịch diệt là vắng lặng hết mọi khởi tưởng, hay tịch diệt là ngay trong mọi khởi tưởng và hoạt dụng của tâm, tâm vẫn tịch diệt? Đây là bài giảng quan trọng về cách chứng nghiệm giải thoát của mỗi hành giả. Cho nên, tịch diệt là một thể nó hiện hữu như nền tảng của tất cả những khởi tưởng và hình tướng. Mời các bạn!).. Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà HảI

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 168
 • (Tịch diệt là vắng lặng hết mọi khởi tưởng, hay tịch diệt là ngay trong mọi khởi tưởng và hoạt dụng của tâm, tâm vẫn tịch diệt? Đây là bài giảng quan trọng về cách chứng nghiệm giải thoát của mỗi hành giả. Cho nên, tịch diệt là một thể nó hiện hữu như nền tảng của tất cả những khởi tưởng và hình tướng. Mời các bạn!)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà HảI

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 171
 • (Nhẫn khi có người nhẫn và đối tượng để nhẫn là nhẫn tương đối, nhẫn như vậy là trên mặt hình tướng cho nên phải thực hành không bao giờ dứt. Nhẫn tuyệt đối là thấy được thực tướng của các pháp, ngay các pháp mọi chuyện chấm dứt, các pháp chưa từng sanh, nhẫn tuyệt đối như không gian dung chứa tất cả mọi hình tướng còn gọi là vô sanh nhẫn. Mời các bạn)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà HảI

   

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 187

Top Bài Viết

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2021 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com