• (Bản tánh của tham, sân, si là Như Lai Tạng, là giải thoát, cuộc đời này nhìn thấy cái khổ bày ra đó chẳng qua là hiện tướng của bình đẳng từ Như Lai Tạng. Đọc bài giảng để chúng ta tin và khám phá cho được cội nguồn của cuộc sống này)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 264
 • (Các vị Bồ tát giúp đỡ vô số chúng sanh có hiệu quả, có lợi ích là vì sao? Vì các ngài sống bằng tâm vô niệm, tâm không phân biệt. (Căn bản trí, và vô sai biệt Trí). Tâm bình đẳng, nền tảng của nó là không phân biệt hay vô niệm, đây là tâm mà chúng ta những người tu hành phải làm sao chứng nghiệm nó và sống được với nó trong cuộc đời tu hành của mình, từ tâm vô niệm, không phân biệt đó, chúng ta mới mong giúp ích và làm lợi lạc cho người khác được) .

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 247
 • (Vì chấp thân và tâm là thật cho nên tu hành là phải xa lìa nó để thấy tâm Vô niệm như thế nào, nhưng Vô niệm không phải chỉ là không còn dính mắc vào các niệm tưởng khi nó khởi sanh nữa, mà Vô Niệm phải thấu suốt được khi niệm sanh là cũng sanh từ tâm Vô niệm không phân biệt này. Cho nên dòng chảy của sự tu hành là: ban đầu là lìa niệm nhưng khi đã biết được tâm Vô Niệm thì Tâm lúc này tức tất cả niệm, tức tất cả tướng, tánh giác hợp nhất với các hình tướng, cho nên sanh tức vô sanh với chúng ta là một công án, nó phải được mở ra trong công phu tu tập của mỗi người, ai làm chưa được thì cố tu hành để phát hiện ra nơi tâm)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 245
 • (Bài giảng này, thầy dạy sâu hơn về người quan sát, đặc biệt thầy khai thị về người chấp ngã, con người luôn luôn bị thức thứ Bảy chỉ huy, mà thức thứ Bảy thì có bệnh: ngã si, ngã ái, ngã mạn, ngã kiến. Còn người quan sát thật sự là người đứng ngoài con người chấp ngã này, người quan sát là người giải thoát. Mời các bạn, thật hấp dẫn!)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 192
 • (Thầy dạy: chúng ta chưa biết tụng kinh là gì Tụng kinh là thả dòng nước tâm của mình vào biển đại nguyện của các Đại Bồ Tát, biển Tâm của Phật. Tụng kinh là làm cho tâm mình tương ưng với tâm của các bậc giải thoát biểu hiện qua lời kinh. Tụng kinh là thức tỉnh tiềm năng sẵn có của mình tương ưng với tiềm năng của các bậc giác ngộ diễn đạt trong kinh. Tụng kinh là giới, giới sinh định, định sinh huệ, khi huệ phát sinh, tự mình sẽ hiểu những câu kinh sâu xa mà không cần qua ý thức bình thường để hiểu. Tụng kinh như là thiền định, để tâm thức chúng ta diễn ra: cảm ứng đạo giao nan tư nghì. Tóm lại, tụng kinh có rất nhiều hiệu nghiệm, nếu mình biết được ý nghĩa của nó mà dụng công trong khi trì tụng, lợi ích với người trì tụng rất lớn!)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

   

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 261
 • (Đây là bài thầy giảng một câu trong kinh Hoa Nghiêm, bài giảng khá cao. Những ai tu hành đã cảm nhận được tâm giải thoát phần nào, nhưng nếu không được khai thị của người đi trước có kinh nghiệm, họ cũng thấy thế giới sống này chưa hoàn toàn giải thoát. Chúng ta phải thật nghiêm túc để hiểu vấn đề mà thầy đã giảng, không khéo chúng ta dễ bị thiên chấp, mà có những hành động bất chấp nhân quả thì không tốt, mời các bạn cùng thưởng thức!)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 230
 • (Phép lạ mà thầy dạy là sự thay đổi tâm thức chúng ta trong tu hành, khi bạn tu hành tha thiết thành thật, mạnh mẽ, thì tâm bớt đi che chướng và sự giải thoát hiển bày, khi làm quen với tâm giải thoát này mỗi mỗi trạng thái tâm lúc nào cũng mới mẻ, cảnh vật xung quanh mới mẻ, người tu tự thọ dụng cho nên nó là phép lạ! Biết vậy, theo lời chỉ dạy, chúng ta cố gắng thực hành để nếm phép lạ của Phật pháp.)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 213
 • (Con đường để nhận ra Tánh Giác, rất đơn giản và thẳng tắt, khi chúng ta thực hành theo sự chỉ dạy thẳng tắt này, chưa thực hành thành công vì chúng ta chưa đủ niềm tin, và thực hành chưa tập trung đủ lực. Muốn khám phá Tánh giác, chỉ nhìn vào sự phát sinh của một tư tưởng, thấy được ở đâu nó phát sanh là chạm mặt với Tánh giác, hay chỉ thắc mắc xem từ đâu mà mắt ta có thể thấy, cái gì là nguồn sinh ra cái thấy này? Thật đơn giản và thẳng tắt, nhưng tại sao chúng ta làm không được?
  Bài pháp trực chỉ này cống hiến các bạn cuối năm nay. Món ăn ngày Tết rất ngon nhưng cũng khó ăn, mời các bạn thưởng thức!)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 252
 • (Tin và thực hành. Lời dạy của thầy thật thẳng tắt và có người không thể hiểu được. Biết vọng là biết cho đến nguồn tâm sinh ra vọng, nguồn tâm giải thoát thành ra vọng sinh cũng giải thoát. Thật tuyệt vời! chúng ta có tin và thực hành cho tới nơi không? Mời các bạn!)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 262
 • (Tất cả chúng ta tu hành dù tu pháp nào ban đầu cũng dựa vào phương tiện, cụ thể như: tu thiền, tu trì chú, tu niệm Phật… nhưng chúng ta phải biết tất cả những phương tiện nào được ứng dụng đều bắt nguồn từ pháp tánh, do đó công phu tu tập trên phương tiện ứng dụng của chúng ta là để trở về nguồn pháp tánh, nguồn của phương tiện, và khi chúng ta chứng ngộ được cội nguồn của pháp, lúc đó mọi phương tiện chính là pháp tánh, chúng ta sẽ tu hành mọi lúc mọi nơi, bởi vì lúc đó phương tiện chính là cứu cánh, thể và dụng hợp nhất, tất cả pháp đều là Phật pháp. Mời các bạn thưởng thức.) ..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 206
 • (Kinh Lăng Nghiêm dạy: Như Lai Tạng thì trùm khắp pháp giới, tùy theo nghiệp của chúng sanh mà ứng hiện ra tất cả các hình tướng, đó là nguyên lý, vì vậy biết vọng là chúng ta theo đó mà truy tìm nơi xuất phát một tư tưởng, truy tới nguồn tâm là Như Lai Tạng, chứng thực nguồn tâm là giải thoát, chúng ta sẽ thấy tư tưởng, hay vọng tưởng tự giải thoát như chính nguồn tâm sinh ra nó.
  Đây là một cách khai thị thực hành trực tiếp, chúng ta có niềm tin thì theo đó mà thực hành. Lời dạy thật thẳng tắt và đơn giản nhưng không tin không thực hành thì không thể cảm nhận được. Mời các bạn) .

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 212
 • (Con đường tu hành trong Phật giáo là đi từ những thiện căn mình có sẵn để thực hành phản quan lại nơi tâm thức mình qua: đất, nước, gió, lửa; nơi: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; hoặc là một câu kinh nào đó mình thấy hợp với mình, mình đeo đuổi để tu hành dần dần mình sẽ nhận ra nền tảng nơi xuất phát ra con đường mình đã đi là thành công. Tuy nhiên tin vào sự chỉ dạy, là sức mạnh, là động lực lớn nhất để mình dấn thân vào thực hành. Có thực hành xoay lại chúng ta mới chạm được nguồn tâm nằm sâu bên dưới tâm chấp ngã của mình. Mời các bạn!)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 108
 • (Bạn đến với Phật giáo, hiểu biết Phật giáo và tiến hành tu hành dựa trên niềm tin rằng Phật giáo nói đến một thực tại giải thoát đã có sẵn, cho dù chúng ta có những che chướng, những trở ngại nhưng chính che chướng cũng không ngoài thực tại giải thoát. Lỗi là chúng ta tưởng mình bị che, chớ không phải sự che chướng là có thật, nếu chúng ta tin che chướng là có thật sẽ tai hại cho việc tu hành thế nào, đây là một câu chuyện đến hồi kết thầy đã khai thị được cho nhân vật trong này, và cũng nói cho chúng ta một nguyên lý rất hữu ích: .)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 177
 • (Người quan sát chính là nền tảng mà thầy vẫn thường hay dùng để khai thị, người quan sát chính là Pháp thân của chư Phật, người quan sát là bản lai vô Nhất vật mà ngài Huệ Năng nói tới. )..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 130
 • Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 105
 • I

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con được quen biết thầy đã hơn sáu năm nay rồi, từ xưa đến giờ, một Phật tử tu học mà không được một vị thầy hướng dẫn thì phước của người đó rất kém, vì có nhiều người thực hành pháp, nhưng nó bị bế tắt trong thực hành không biết được con đường đi, vì không có người hướng dẫn, sau này con mới biết là chúng con gặp thầy, là một cái phước lớn của chúng con.

  Tánh Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 155
 • (Với góc nhìn từ nhận thức chấp trước, chúng ta bao giờ cũng thấy có tự giác và giác tha, cái thấy bị phân chia, chính vì vậy trong thực tế tu hành, có không ít người chỉ chú trọng tu hành cho riêng mình, mà không hề nghĩ tới tu cho người khác. Và chính ý thức bị chia chẽ, không trọn vẹn như vậy cho nên việc tu hành có kết quả chăng nữa cũng là thành quả hạn cuộc. Nhưng đứng trên bản tánh, trên nền tảng thì nền tảng không có tự và tha! Không có tự và tha trong nền tảng bởi vì ngay từ đầu phát Bồ Đề tâm là mình không tu chỉ cho riêng mình mà cho tất cả chúng sanh. “Trong nền tảng không có tự và tha” Đây là một câu khai thị làm cho mình ngẩn ngơ?!)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 172
 • (Chánh báo là tâm giải thoát của hành giả, còn y báo là hoàn cảnh mà hành giả đang sinh sống, hai biểu hiện này nó tương quan với nhau, thế giới hình tướng xung quanh đánh giá tâm giải thoát của người tu. Phật giáo dung hòa giữa hai chân lý: đệ nhất nghĩa đế và tục đế. Đây là ý nghĩa: “Nhị đế dung thông tam muội ấn”. Chúng ta chiêm nghiệm lời dạy này để biết việc tu hành và thành tựu của mình trong việc thực hành tự giác và giác tha như thế nào?)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 140
 • (Đầu năm ai cũng có lộc mà thầy tặng để biết duyên của mình trong năm sẽ như thế nào. Giải quẻ đầu năm là thầy đưa mọi biểu hiện của phương tiện về con đường rộng lớn nhất, ít tốn hao công sức nhất, và trong mỗi chúng ta, cũng phải phấn đấu để chạm con đường lớn này, chạm tới cái kho vô tận này. Mời các bạn, bài dài nhưng hấp dẫn vì đa dạng!)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 145
 • (Không thấy lạc và không khác nhau
  Đây là hạnh được thuần thục như nó có thể. Đó là lời dạy của ngài Milarepa trong quyển Những Bài Ca Chứng Ngộ Của Tông Phái Thực Hành, nxb Thiện Tri Thức..)

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 148