• Không phải chỉ ở thế kỷ 20, chúng ta mới thấy có sự tiếp xúc, giao hòa giữa Đông Phương (ĐP) và Tây Phương (TP) với sự lan toả của đạo Phật vào Âu Mỹ. Mối liên hệ giữa Phật giáo (PG) và thế giới Tây Phương đã có từ thế kỷ thứ 4 trước Tây Lịch (TL), khi đại đế Alexander của xứ Macédonia xâm chiếm Ấn Độ, đó là lần đầu tiên một vị vua TP được cảm hóa bởi PG và để cho tư tưởng PG đi vào Hy Lạp...

     Tác giả: Nguyễn thế Đăng

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 17.204
 • Đạo làm thầy

   * Pháp sư Phật Quang Chiếu hiệu Đông Bình ở núi Thượng Trúc dạy học đồ : ...

  Thích Lệ Trang dịch

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 11.848
 • Chúng ta tóm tắt những điểm chính của bài viết Is time an illusion? của Giáo sư Triết học Craig Callender Đại học California trên tạp chí Scientific American tháng 6/2010, do Cao Chi biên dịch với tựa đề Thời gian phải chăng là một ảo tưởng?

  Tác giả : Nguyễn Thế Đăng

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 19.922
 • Thông thường chúng ta nói rằng chúng ta học hỏi đạo Phật để giải thoát, để thân chứng cái thực tại mà đức Phật, trong những kinh điển Pàli, gọi là Vô tận (Ananta), Không tùy thuộc điều kiện (Asamkhara), Chổ nương tựa tối hậu (Anuttara), Châu toàn (Tàna), Hạnh phúc (Siva), Không nguyên nhân (Anàlaya), Bất khả diệt (Akkhara), Tuyệt đối thanh tịnh (Visuddha), Vĩnh cửu (Amata), Giải thoát (Mutti), Vắng lặng (Santi) (*)… Nhưng giải thoát khỏi cái gì ? ...

   

  Tác giả : Nguyễn Thế Đăng

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 11.347
 • Phân tâm học là ngành tâm lý học chiều sâu do Sigmund Freud (1856 – 1939) sáng lập, mặc dù trước ông có những nhà tâm lý học đi theo hướng này, ví dụ như Mesmer (1734 – 1815) đã sử dụng thôi miên để chữa bệnh tâm lý, trường phái Nancy (cuối thế kỹ XIX) sử dụng thôi miên để chữa bệnh tâm thần, hay Von Hartman viết một cuốn sách được tái bản đến lần thứ 11 khi ông còn sống là cuốn Triết học về Vô thức (1869). Đúng như nhận xét của Ellenbenger (1970): “đa số những gì gán cho công của  Freud là những kiến thức đang phổ biến vào thời ấy, và vai trò của ông là kết tinh nên chúng và cho chúng một hình thức độc đáo”. Sau Freud một chút là Carl Jung (1875 – 1961). Jung đã...

  Tác giả: Nguyễn Thế Đăng

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 16.822
 • Nhiếp Chính Vương Khamtrul Rinpoche Jigme Pema Nyinjadh đời thứ IX khai thị

  Một đặc trưng của Phật Giáo Kim Cương Thừa là nghi thức bắt buộc tham dự việc phát nguyện, phụng sự và thực hành nghi quĩ (tiếng Phạn là sadhana) theo một đức bổn tôn hay một vị bồ tát nào đó. Đó là nghi thức mà một bậc thày tu chứng thành tựu một pháp môn nào đấy trao truyền trực tiếp cho các đệ tử pháp môn đó,...

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 12.826
 • QUÁN ĐẢNH HAY WANG (Tạng, dBang, Phạn, abhisheka) là sự nhập môn để trao truyền hay đánh thức trí tuệ mật truyền, năng lực hay nhận biết trong tâm của đệ tử. Giới luật (Tạng, Dam Tshig; Phạn, samaya) là sự rèn luyện để tuân thủ giới luật của mật tông. Tiếp nhận quán đảnh và tuân thủ giới luật là điều kiện tiên quyết của rèn luyện Phật giáo mật tông, bao gồm thực hành Ngondro...

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 19.819
 • Phác họa “Chân Như duyên khởi” Chân Như duyên khởi là một “học thuyết” có mặt trong hầu hết các tông phái Đại thừa như Không tông (Trung Quán, Trung Đạo), Duy Thức tông, Hoa Nghiêm tông, Thiên Thai tông, Mật tông… Sở dĩ chúng ta dùng chữ “học thuyết”, như một lý thuyết triết học, vì khi chỉ nghiên cứu trên bình diện tư tưởng và khái niệm - và đó là việc chúng ta đang làm - thì nó là một học thuyết (chân lý tương đối, tục đế). Còn ngày nào chúng ta thật sự thể nghiệm được Chân Như thì đó không còn là một học thuyết, một ngón tay chỉ mặt trăng, mà đó chính là chân lý tuyệt đối, chân đế, là chính mặt trăng...

  Tác giả Nguyễn Thế Đăng

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 18.133
 • Niềm tin là cần thiết cho mỗi người và cho xã hội, cho cả thế giới. Nhưng niềm tin là gì, là tin vào cái gì? Làm sao để có niềm tin?

  Tác giả Nguyễn thế Đăng 

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 19.791
 • Nguyên tác: “What Tibet’s Greatest Ever Yogi Can Teach Us About Living Life” Bản dịch Việt ngữ của Thanh Liên   

   

   

  Đại Hành giả Tây Tạng Milarepa

  Tên ngài là Milarepa và ngài là một kẻ... Thủa đầu đời của vị hành giả vĩ đại người Tây Tạng này đã bị tổn thương bởi sự bạo lực, thù hằn và sân hận. Nhưng mỗi khi nhắc đến tên ngài, đôi mắt của mọi người Tây Tạng sẽ ướt đẫm những giọt lệ sùng mộ và hỉ lạc. Cuộc đời của Milarepa là một câu chuyện về sự chuyển hóa. Đây là một người đã nhận ra những lỗi lầm, sai sót của mình và đã xoay chuyển cuộc đời mình. Đây là một người đã trở thành một yogi (hành giả) vĩ đại nhất mà thế giới từng nhìn thấy...

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 14.310

 •  

            Dược Sư Thất Phật

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 16.893
 • image Bodh Gaya, Bihar, India, 6 January 2010 (By Nalin Verma, The Telegraph, Calcutta), Đức Đạt Lai Lạt Ma, chấp tay búp sen, cảm ơn Trung Hoa. Điều ấy làm người Hoa rơi nước mắt...

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 18.139
 • Thần chú Kim cang Thượng sư
   

  OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 21.594
 •  
   Nguyên tác: H.E. Garchen Rinpoche’s Advices - Việt dịch: Thanh Liên

    
  Garchen Rinpoche với Kinh Luân luôn luôn ở trên tay

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 16.619
 • Của Đức Liên Hoa Sanh (Guru Rinpoche)

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 18.768
 •               Đại Sư Tinh Vân

  Nguyện giúp nhân gian sống trọn nghĩa tình. Gần đây đệ tử và tín đồ thường hỏi tôi về vấn đề “phong sơn” (đóng cửa núi). Đối với họ, chuyện không còn được thường xuyên lên viếng thăm Phật Quang Sơn là điều rất đáng buồn.

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 20.005
 •  Đạo Phật, với muôn ngàn hướng đi, không gì khác hơn là làm cho con người càng ngày càng thực hiện được tính người cao đẹp của mình, những điều Chân Thiện Mỹ đang tiềm tàng hột giống nơi tính người được thực hiện, và sự thực hiện trọn vẹn thì gọi là thành Phật.

  Tác giả Nguyễn thế Đăng

   

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 29.892
 • Những Thiền sư VN đã sống trọn vẹn đời mình theo những điểm căn bản của Đại thừa như vậy, và một khi phát khởi tâm Bồ đè, Trí Huệ soi thấy Tánh Không, lòng Đại Bi, phương tiện thiện xảo được phát triển một cách trọn vẹn, đã làm nên cái đặc trưng mà chúng ta thường nói là tính cách nhập thế của Phật Giáo Việt Nam.

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 13.286

Top Bài Viết

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2021 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com