• Tứ trí nói lên sự trọn vẹn của cái thấy giải thoát từ lúc thể nghiệm nó và trên đó tu hành tấn tới, hiểu được tứ trí, chúng ta -nhất là những người tu hành đã nhận ra bản tâm, đã có sự thay đổi lớn trong thực hành sẽ nhận biết chúng ta còn phải thực hành nhiều hơn nữa. Xem ra cái thấy Pháp thân hay nhận ra tâm giải thoát là chưa đủ, mà còn nhiều công hạnh và thực hành nó thuần thục thể hiện qua tứ trí)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 15
 • (Trí là lìa tướng, thấu thoát các tướng, bi là tức tất cả các tướng, bao trùm tất cả các tướng, làm một với tất cả các tướng, trí và bi là hạnh của một Bồ Tát)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 16
 • (Ưa thích vô vi là thói quen thu vén vốn có của mình, ai cũng muốn được yên ổn an toàn, vì họ nghĩ tới mình là số một. Bài pháp này nói lên sự thật đó, cho nên kinh Duy Ma Cật có câu: “Không trụ vô vi, không hết hữu vi” để nói lên hạnh của Bồ Tát khác với chúng ta chỉ ưa thích vô vi thiếu tấm lòng của một chiến sĩ dấn thân)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 16
 • (Xưa nay chúng ta hiểu lầm và chia chẽ từ bi, và thấy khác nhau giữa ái kiến và từ bi mà không hiểu từ bi là tình thương, mới đầu là thương theo cái nghĩa là lòng nhân như từ bi là biểu hiện tình mẫu tử của động vật, tình đồng loại của loài sống bầy đàn, và thấp nhất là từ bi của cây rừng sống với nhau, bài giảng này cho chúng ta một cái nhìn xuyên suốt của từ bi từ thấp cho đến cao.
  Và từ bi mang tính sinh vật khi đã phát triển hết mức, thì chính từ bi vô ngã lại tiếp tục để cho người nào có tâm từ rộng hơn cống hiến nhiều hơn, phá vở sự nhỏ hẹp của từ bi ái kiến, rộng hơn là từ bi vô ngã hay từ bi của một vị Bồ Tát)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 15
 • (“Trí tuệ là độ sáng của mặt trời, từ bi là mang ánh sáng đó đi ra xa”, đây là một sự thật, có trí tuệ có từ bi và hoạt động vì người thì lúc đó trí tuệ sẽ mở rộng ra, đó là công hạnh của một Bồ Tát, công hạnh đó vừa bổ túc cho trí huệ vừa làm lợi lạc cho mọi người)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 17
 • (Bố thí như ngọn đèn là sự tỏa sáng của trí tuệ và từ bi, các hoạt động bố thí khác của tâm là làm sao phát hiện, đánh thức ánh sáng trí tuệ và từ bi này của nguồn tâm, nó là nguồn vô tận vượt thời gian và không gian, cho nên nó bố thí không dứt không dừng nghỉ cho dù có hay không có ai thọ thí hay không)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 16
 • Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hả (17 Jan 2018)

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 15
 • (Chúng ta đang sống đây là cuộc sống biểu hiện trên hai chân lý, chân lý tương đối là các hoạt động hình tướng biểu hiện muôn màu muôn việc của cuộc sống, và chân lý tuyệt đối là khả năng nhận biết tất cả những hoạt động kia, nó là người quan sát bất động, nó luôn luôn có mặt cho dù chúng ta có nhận biết điều đó hay không. Bài pháp này đánh thức chúng ta một sự thật. Chúng ta tin chúng ta quán sát, chúng ta tin sâu chúng ta sẽ thấy liền, bởi vì hai chân lý này lúc nào cũng bày hiện nơi cuộc sống ngay tại đây và bây giờ của chúng ta.
  Mời các bạn cùng thưởng thức!)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 15
 • (Trong bài giảng này có ba mức độ mà một người tu phải thực hành: trước là kinh nghiệm qua, rồi sau đó lần lần sống được với kinh nghiệm đó.
  Thứ nhất, phải thấy được tâm vô niệm, vô tâm hay tánh Không.
  Thứ hai phải thấy tư tưởng, và tâm phân biệt khởi lên từ nguồn tâm vô niệm này (đang khi sanh tức vô sanh)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 14
 • (Bản tánh của tham, sân, si là Như Lai Tạng, là giải thoát, cuộc đời này nhìn thấy cái khổ bày ra đó chẳng qua là hiện tướng của bình đẳng từ Như Lai Tạng. Đọc bài giảng để chúng ta tin và khám phá cho được cội nguồn của cuộc sống này)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 16
 • (Các vị Bồ tát giúp đỡ vô số chúng sanh có hiệu quả, có lợi ích là vì sao? Vì các ngài sống bằng tâm vô niệm, tâm không phân biệt. (Căn bản trí, và vô sai biệt Trí). Tâm bình đẳng, nền tảng của nó là không phân biệt hay vô niệm, đây là tâm mà chúng ta những người tu hành phải làm sao chứng nghiệm nó và sống được với nó trong cuộc đời tu hành của mình, từ tâm vô niệm, không phân biệt đó, chúng ta mới mong giúp ích và làm lợi lạc cho người khác được) .

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 16
 • (Vì chấp thân và tâm là thật cho nên tu hành là phải xa lìa nó để thấy tâm Vô niệm như thế nào, nhưng Vô niệm không phải chỉ là không còn dính mắc vào các niệm tưởng khi nó khởi sanh nữa, mà Vô Niệm phải thấu suốt được khi niệm sanh là cũng sanh từ tâm Vô niệm không phân biệt này. Cho nên dòng chảy của sự tu hành là: ban đầu là lìa niệm nhưng khi đã biết được tâm Vô Niệm thì Tâm lúc này tức tất cả niệm, tức tất cả tướng, tánh giác hợp nhất với các hình tướng, cho nên sanh tức vô sanh với chúng ta là một công án, nó phải được mở ra trong công phu tu tập của mỗi người, ai làm chưa được thì cố tu hành để phát hiện ra nơi tâm)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 18
 • (Bài giảng này, thầy dạy sâu hơn về người quan sát, đặc biệt thầy khai thị về người chấp ngã, con người luôn luôn bị thức thứ Bảy chỉ huy, mà thức thứ Bảy thì có bệnh: ngã si, ngã ái, ngã mạn, ngã kiến. Còn người quan sát thật sự là người đứng ngoài con người chấp ngã này, người quan sát là người giải thoát. Mời các bạn, thật hấp dẫn!)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 13
 • (Thầy dạy: chúng ta chưa biết tụng kinh là gì Tụng kinh là thả dòng nước tâm của mình vào biển đại nguyện của các Đại Bồ Tát, biển Tâm của Phật. Tụng kinh là làm cho tâm mình tương ưng với tâm của các bậc giải thoát biểu hiện qua lời kinh. Tụng kinh là thức tỉnh tiềm năng sẵn có của mình tương ưng với tiềm năng của các bậc giác ngộ diễn đạt trong kinh. Tụng kinh là giới, giới sinh định, định sinh huệ, khi huệ phát sinh, tự mình sẽ hiểu những câu kinh sâu xa mà không cần qua ý thức bình thường để hiểu. Tụng kinh như là thiền định, để tâm thức chúng ta diễn ra: cảm ứng đạo giao nan tư nghì. Tóm lại, tụng kinh có rất nhiều hiệu nghiệm, nếu mình biết được ý nghĩa của nó mà dụng công trong khi trì tụng, lợi ích với người trì tụng rất lớn!)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

   

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 15
 • (Đây là bài thầy giảng một câu trong kinh Hoa Nghiêm, bài giảng khá cao. Những ai tu hành đã cảm nhận được tâm giải thoát phần nào, nhưng nếu không được khai thị của người đi trước có kinh nghiệm, họ cũng thấy thế giới sống này chưa hoàn toàn giải thoát. Chúng ta phải thật nghiêm túc để hiểu vấn đề mà thầy đã giảng, không khéo chúng ta dễ bị thiên chấp, mà có những hành động bất chấp nhân quả thì không tốt, mời các bạn cùng thưởng thức!)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 18
 • (Phép lạ mà thầy dạy là sự thay đổi tâm thức chúng ta trong tu hành, khi bạn tu hành tha thiết thành thật, mạnh mẽ, thì tâm bớt đi che chướng và sự giải thoát hiển bày, khi làm quen với tâm giải thoát này mỗi mỗi trạng thái tâm lúc nào cũng mới mẻ, cảnh vật xung quanh mới mẻ, người tu tự thọ dụng cho nên nó là phép lạ! Biết vậy, theo lời chỉ dạy, chúng ta cố gắng thực hành để nếm phép lạ của Phật pháp.)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 16
 • (Con đường để nhận ra Tánh Giác, rất đơn giản và thẳng tắt, khi chúng ta thực hành theo sự chỉ dạy thẳng tắt này, chưa thực hành thành công vì chúng ta chưa đủ niềm tin, và thực hành chưa tập trung đủ lực. Muốn khám phá Tánh giác, chỉ nhìn vào sự phát sinh của một tư tưởng, thấy được ở đâu nó phát sanh là chạm mặt với Tánh giác, hay chỉ thắc mắc xem từ đâu mà mắt ta có thể thấy, cái gì là nguồn sinh ra cái thấy này? Thật đơn giản và thẳng tắt, nhưng tại sao chúng ta làm không được?
  Bài pháp trực chỉ này cống hiến các bạn cuối năm nay. Món ăn ngày Tết rất ngon nhưng cũng khó ăn, mời các bạn thưởng thức!)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 18
 • (Tin và thực hành. Lời dạy của thầy thật thẳng tắt và có người không thể hiểu được. Biết vọng là biết cho đến nguồn tâm sinh ra vọng, nguồn tâm giải thoát thành ra vọng sinh cũng giải thoát. Thật tuyệt vời! chúng ta có tin và thực hành cho tới nơi không? Mời các bạn!)..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 16
 • (Tất cả chúng ta tu hành dù tu pháp nào ban đầu cũng dựa vào phương tiện, cụ thể như: tu thiền, tu trì chú, tu niệm Phật… nhưng chúng ta phải biết tất cả những phương tiện nào được ứng dụng đều bắt nguồn từ pháp tánh, do đó công phu tu tập trên phương tiện ứng dụng của chúng ta là để trở về nguồn pháp tánh, nguồn của phương tiện, và khi chúng ta chứng ngộ được cội nguồn của pháp, lúc đó mọi phương tiện chính là pháp tánh, chúng ta sẽ tu hành mọi lúc mọi nơi, bởi vì lúc đó phương tiện chính là cứu cánh, thể và dụng hợp nhất, tất cả pháp đều là Phật pháp. Mời các bạn thưởng thức.) ..

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 14
 • (Kinh Lăng Nghiêm dạy: Như Lai Tạng thì trùm khắp pháp giới, tùy theo nghiệp của chúng sanh mà ứng hiện ra tất cả các hình tướng, đó là nguyên lý, vì vậy biết vọng là chúng ta theo đó mà truy tìm nơi xuất phát một tư tưởng, truy tới nguồn tâm là Như Lai Tạng, chứng thực nguồn tâm là giải thoát, chúng ta sẽ thấy tư tưởng, hay vọng tưởng tự giải thoát như chính nguồn tâm sinh ra nó.
  Đây là một cách khai thị thực hành trực tiếp, chúng ta có niềm tin thì theo đó mà thực hành. Lời dạy thật thẳng tắt và đơn giản nhưng không tin không thực hành thì không thể cảm nhận được. Mời các bạn) .

  Tánh Hải ghi, đăng trên Fb' Nick Chiêm Hà Hải

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 16

Top Bài Viết

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2020 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com