Vajrasattva (100 Syllable) mantra (Thần chú Phật Kim Cang Tát Đoả 100 chữ)

 
© Copyright 2009 - 2018 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com