Ý NGHĨA ĐỜI SỐNG

Ý nghĩa đời sống là sống._Krisnamurti

⛅ Hãy mong muốn rằng cuộc đời bạn có giá trị cho cái gì vĩ đại! Hãy mong mỏi cuộc đời bạn có một ý nghĩa vĩnh cửu. Hãy muốn điều này! Chớ đi qua đời sống mà không có một đam mê._John Piper

⛅ Ý nghĩa của một người không phải là cái nó đạt được, mà đúng hơn, cái nó mong muốn đạt được._Khalil Gibran

⛅ Nghệ thuật không dạy điều gì cả, ngoại trừ ý nghĩa đời sống._Hemry Miller

⛅ Cái duy nhất chúng ta có thể không bao giờ có đủ là thương yêu. Và một cái chúng ta không bao giờ cho đủ là thương yêu._Hemry Miller

⛅ Tôi đã học ý nghĩa của đời sống vô nghĩa của chính tôi._Frank McCourt

⛅ Nắm lấy ý nghĩa trọn vẹn của đời sống là bổn phận của người diễn viên, diễn dịch nó là vấn đề của y, và biểu lộ nó là sự cống hiến của y._Marlon Brands

⛅ Đời sống của tôi thì đầy ý nghĩa đối với tôi. Đời sống chung quanh tôi phải đầy ý nghĩa nơi bản thân nó. Nếu tôi muốn những người khác tôn trọng cuộc đời tôi, tôi phải tôn trọng cuộc đời khác mà tôi thấy._Albert Schweitzer

⛅ Ý nghĩa duy nhất của đời sống cốt ở giúp thiết lập cõi nước của Thượng Đế (Tịnh độ nhân gian)._Leo Tolstoy

⛅ Bạn không thể có ý nghĩa trong cuộc sống này nếu tất cả đều quy vào bạn. Bạn có ý nghĩa, bạn tìm thấy niềm vui trong đời sống qua việc phụng sự và hy sinh – điều đó đơn giản và tinh sạch._Paul Tudor Jones

Top Book

Top Book Mp3

Top Bài Viết

Top Music

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2021 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com