TIỀM NĂNG

Là một kho tàng vô giá, như vàng. Tất cả chúng ta đều có vàng được giấu ở bên trong, nhưng chúng ta phải đào để đem nó ra. _ Joyce Meyer

☀️ Chỉ có bạn mới nắm giữ chìa khóa mở ra tiềm năng thật sự của bạn. _Vô danh

☀️ Nỗ lực liên tục – không phải sức mạnh hay thông minh – là chìa khóa mở cho tiềm năng của chúng ta.
_ Winston Churchill

☀️ Ghét bỏ là đẩy lùi nhân loại khỏi tiềm năng đầy đủ của họ. _Christofer Drew

☀️ Những khó khăn trong đời bạn không phải để hủy hoại bạn, mà để giúp bạn hiện thực hóa tiềm năng còn ẩn giấu của bạn. _Vô danh

☀️ Với thấu hiểu tiềm năng của mình và tự tin vào khả năng của mình, người ta có thể xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. _Dalai Lama

☀️ Một trang giấy trắng không phải là một không gian trống không. Nó đầy ắp tiềm năng… Nó là một kiệt tác đang chờ đợi bạn. _ A. A. Patawaran

☀️ Tiềm năng con người, dù không luôn luôn hiển lộ, thì vẫn ở đó, chờ đợi được khám phá và chào đón. _ William Purkey

Top Book

Top Book Mp3

Top Bài Viết

Top Music

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2021 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com