• Học làm Thầy người, học làm mô phạm cho đời" là chủ đề mà Pháp sư Tịnh Không chọn khi khai giảng Kinh Hoa Nghiêm tại đạo tràng Phật giáo Cư Sĩ Lâm ở Singapore vào năm 1998. Theo Pháp sư, kinh điển Đại thừa mà đại biểu là Kinh Hoa Nghiêm dạy cho chúng ta cách thức ứng dụng giáo lý ngay trong sinh hoạt hằng ngày. Trên cơ sở đó, hàng phàm phu vẫn có thể siêu phàm nhập thánh, có thể chuyển biến mọi hành vi, ý niệm của mình thành những khuôn vàng thước ngọc làm mô phạm cho tất cả mọi người. Vậy muốn làm Thầy người, hàng Phật tử cần phải hiểu biết tác dụng vi diệu của kinh điển Đại thừa trong đời sống hiện tại như thế nào !...

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 21.560
 • Chư vị Bồ-tát trong chúng hội Viên Giác vì thương tưởng đến tất cả chúng sanh trong thời mạt pháp mà thỉnh cầu đức Phật chỉ dạy pháp môn tu tập đốn tiệm của Viên Giác. Trong đó bao gồm những pháp môn siêu việt tối thượng để Bồ-tát trụ tâm, làm cơ sở vững chắc để quý Ngài vào trần lao ngũ trược hóa độ chúng sanh. Đó cũng là những phương tiện thiện xảo giúp quý Ngài thực hiện hạnh nguyện của mình. Dưới đây là một vài kiến giải về cơ sở và phương tiện hoá độ chúng sanh của Bồ-tát theo kinh Viên Giác.

  Copy from: Phương Tiện Giáo Hoá Của Bồ Tát Posted by: tamducphuocninh (Wordpress.com)

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 18.385
 • Tựa đề của kinh Địa Tạng cần giải thích trước tiên là "U minh Giáo chủ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ tát Ma ha tát". Có nghĩa đấng giáo chủ cõi U minh là Bổn Tôn Địa Tạng Bồ tát Ma ha tát. Thông thường, chúng ta tin có một vị Bồ tát tên Địa Tạng, Ngài cầm trong tay phải một cây tích trượng và tay trái một hạt minh châu. Ngài xuống địa ngục làm giáo chủ, dùng tích trượng đập phá cửa địa ngục để cứu vớt chúng sanh, nếu chúng sanh chí thành niệm danh hiệu của Ngài. Nhưng liệu chúng ta tin một cách thật thà như vậy có đúng không ? Đó là điều đáng nói...

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 17.789
 • Dưới đây là một bản kinh ngắn trích từ "Tương ứng bộ kinh" trong "Luật Tạng" mang tên là Adittapariyaya-sutta (Samyutta-nikkaya IV, 19-20; cf. Vinaya-pitaka,1, 36-37). Tiếng Phạn Aditta-pariyaya có nghĩa là Tất cả đều bị thiêu đốt hay bốc cháy. Trong bản kinh này Đức Phật thuyết giảng về bản chất vô thường và vô thực thể của năm thứ cấu hợp gọi là ngũ uẩn tạo ra một cá thể con người. Năm thứ cấu hợp ấy thường xuyên bốc cháy và không còn lại gì cả, tuy nhiên sự bốc bốc cháy ấy cũng tượng trưng cho nguyên nhân sâu xa nhất của mọi khổ đau mà mỗi con người phải gánh chịu..

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 17.241
 • Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa (Phạn ngữ: Mahà-Prajnàpàramità- Sùtra) là bộ kinh vĩ đại nhất của Phật giáo Bắc truyền, xét về số lượng cũng như diệu lý. Kinh gồm 600 quyển, chiếm tới 3 tập với 3.000 trang in khổ lớn của Đại Tạng Kinh Đại Chính Tân Tu (ĐTK/ĐCTT, No 220, các tập 5,6,7), do Tam Tạng Pháp sư Huyền Tráng (602-664) dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán.

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 16.840
 • Bản kinh “Bahiya Sutta” sau đây dịch sang Việt Ngữ chủ yếu dựa theo hai bản Anh văn – cả hai đều dịch từ tiếng Pali, một của đại sư Thanissaro Bhikkhu, một của John D. Ireland. Ngòai ra, còn tham khảo thêm từ bản Việt dịch của Hòa Thượng Minh Châu, và bản Anh dịch của Daw Mya Tin, Burma Pitaka Association..

  Cư Sĩ Nguyên Giác

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 16.782
 • Nói cách khác, Bồ tát hành đạo để tịnh Phật quốc độ vì biết rằng tất các các pháp bản lai thanh tịnh. Ðó là Ðại trí. Ðồng thời Bồ tát cũng thành tựu chúng sinh, vì mục đích hành đạo của Bồ tát là vì muốn đem sự an lạc đến cho tất cả. Ðó là Ðại bi. Cỗ xe Ðại thừa luôn luôn phải được vận chuyển bằng hai bánh : Ðại trí và Ðại bi..

  Tuệ Sỹ

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 16.772
 • Này các thầy tỳ-khưu...

  Ðây là con đường duy nhất để thanh lọc (tâm) chúng sanh, chấm dứt lo âu phiền muộn, uất ức than khóc, diệt khổ thân và khổ tâm, đạt Thánh Ðạo và chứng ngộ Niết Bàn. Ðó là Tứ Niệm Xứ (bốn cách quán sát)...

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 15.507
 • Tập Itivuttaka, "Kinh thuyết như vậy", thuộc Bộ Khuddaka Nikàya (Tiểu Bộ Kinh) gồm có 112 Kinh với các bài kệ, chia thành 4 chương, chương một pháp, chương hai pháp, chương ba pháp, chương bốn pháp. Như vậy là một sự phân loại các đề tài theo pháp số, như kiểu tập Tăng Chi Bộ Kinh. Sở dĩ được gọi là "Itivuttaka: Thuyết như vậy", là vì phần lớn các Kinh này đều bắt đầu với câu: "Ðây là điều đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe", và được kết luận với câu: "Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe.” Có một số Kinh ở chặng giữa không có các câu mở đầu và câu kết như thế này, nhưng đến các Kinh cuối lại được ghi trở lại...

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 14.717
 • Kinh Pháp Hoa là một trong những bộ kinh lớn của hệ thống Kinh tạng Đại thừa Phật giáo, được các học giả phương Tây cho là 1 trong 20 Thánh thư phương Đông. Sự hành trì tụng niệm một cách sâu rộng và bền bỉ của Phật tử đối với Kinh Pháp Hoa cho thấy rằng đây là một bộ kinh đặc biệt về cả hai mặt triết lý và huyền bí. Ở Việt Nam, Kinh Pháp Hoa được trì tụng hàng ngày như một thời khóa tu học kể cả chư tăng lẫn Phật tử tại gia. Vì vậy rất khó mà nói hết được giá trị của Kinh Pháp Hoa và tại sao lại có tác dụng rộng lớn như thế. Sự nghiên cứuvề mặt lịch sử cũng như khái quát bố cục nội dung kinh là điều cần thiết cho những Phật tử quan tâm đến bộ kinh lớn này...

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 13.480
 • Về mặt học thuật, chúng ta học lịch sử phần lớn căn cứ vào dữ liệu mà người trước đã ghi lại để đánh giá. Nhưng đứng ở lãnh vực tôn giáo để quan sát, chúng ta lại có nhận thức về lịch sử khác hơn là những điều được các nhà học thuật ghi nhận.

  Từ hiểu biết theo học thuật thông thường, tiến lên một bước nữa để hiểu lịch sử Đại thừa Phật giáo theo tinh thần của người tu có niềm tin, có trí tuệ. Và bước sang lịch sử kinh Hoa Nghiêm, chúng ta phải phát Bồ đề tâm. Có thể nói, chúng ta học Đại thừa bằng Bồ đề tâm của chính mình, không học bằng vọng thức, nghĩa là tiếp nhận tinh ba của giáo nghĩa bằng tâm hồn thanh tịnh, không phải chỉ dừng lại ở phân tích, học hiểu theo văn tự, ngữ ngôn...

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 12.096
 •  

  Daisaku Ikeda (The First Mileage of Buddhism)

  Nguyên Hảo dịch

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 11.583
 • inh Điềm Lành (Mangala Sutta) -- còn có tên là kinh Phước Đức hay kinh Hạnh Phúc -- là bài kinh số 5 trong Tiểu Tụng (Khuddakapātha), thuộc Tiểu Bộ (Khuddhaka Nikāya). Đây là một bài kinh rất phổ thông tại các quốc gia Phật giáo Nam truyền và thường được chư Tăng tụng và thuyết giảng trong các dịp lễ. Ở đây, chúng tôi xin trình bày tóm tắt sơ lược nội dung bài kinh...

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 11.239
 • Dịch từ Phạn-Hán: Tam tạng Sa môn Pháp Thiên. Dịch từ Hán-Việt: Ratna Siddhārtha Dhyāna
  (Kinh số 937 trích trong Đại chính Tân tu Tạng kinh)

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 2.368
 • Đường triều Tam tạng Pháp sư Huyền Trang phụng chiếu dịch. Dịch Hán-Việt: Ratna Siddhārtha Dhyāna (Kinh số 450 trích trong Đại chính tân tu tạng kinh)..

  Theo: VietNalanda

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 927
 • Thích Huệ Duyên Tụng

  Phật Pháp Buddha Dharma

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 887
 • Diêu Tần Quy Từ Tam tạng Cưu Ma La Thập dịch - Dịch Hán-Việt: Ratna Siddhārtha Dhyāna - (Kinh số 366 trích trong Đại chính Tân tu Tạng kinh).

  佛說阿彌陀經 姚秦龜茲叁藏鳩摩羅什譯 如是我聞。壹時佛在舍衛國,祇樹給孤獨園。與大比丘僧,仟弍百五什人俱,皆是大阿羅漢,眾所知識:長老舍利弗、摩..

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 881

Top Book

Top Book Mp3

Top Bài Viết

Top Music

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2021 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com