NHỮNG GIÁO HUẤN CỦA MILAREPA VỀ LẤY NHỮNG HÌNH TƯỚNG LÀM CON ĐƯỜNG

Khi tôi đi, tôi lấy những hình tướng xuất hiện làm con đường

Đi với sáu thức đều giải thoát bởi tự chúng

Khi tôi dừng nghỉ, tôi dừng nghỉ trong tánh tự nhiên không thi thiết

Đây là cách nghỉ ngơi trong tinh túy của tâm

Khi tôi ăn, tôi ăn thực phẩm của tánh Không

Đây là cách ăn mà không có người tri giác hay cái được tri giác

Khi tôi uống, tôi uống từ dòng sông chánh niệm

Đây là cách uống không bao giờ cùng tận

Đi, dạo chơi, ngủ, và nghỉ - tôi nhìn thẳng vào tâm

Đây là thực hành đức hạnh không có thời khóa hay cách hở!

Trích "Những Bài Ca Chứng Ngộ Của Tông Phái Thực Hành"
Dịch và sắp xếp bởi Ban dịch thuật Marpa dưới sự hướng dẫn của
Khenchen Tsultrim Gyamtso Rinpoche

NXB: Thiện Tri Thức

Top Book

Top Book Mp3

Top Bài Viết

Top Music

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2018 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com