NGỘ CHỈ TUỲ THUỘC VÀO SỰ KHAO KHÁT CỦA ÔNG - THIỀN SƯ NHẬT BẢN BẠT ĐỘI (1327-1387)

Một người hỏi: “Dù người ta thực hành Đạo, nếu nó không biết đọc một chữ chắc chắn nó sẽ vào đường xấu. Chẳng hạn dù nó đạt đến giác ngộ, không có trí huệ nó cũng không thể cứu người khác. Có những người nói rằng người ta cần thực hành thiền định về tâm sau khi nghiên cứu kinh điển. Rồi có những người nói kiến thức rộng và nghiên cứu nhiều là những bụi bặm của mê lầm, chúng tạo thành những hạt giống ngăn cản giác ngộ. Tôi nên tin vào cái nào trong hai nhận định này?”

🍂 Bạt Đội trả lời: “Giác ngộ là bản tánh vốn sẵn của người ta; bản tánh vốn sẵn này là Phật, Phật là Đạo, và Đạo là trí huệ. Mỗi người đều có trí huệ này; nó đem lại sự hài hoà hoàn hảo cho mỗi cá nhân. Nó là cái đẹp tự nhiên của nền tảng chân thật và khuôn mặt xưa nay của tất cả chư Phật và chúng sanh. Ngộ cái này chỉ tuỳ thuộc vào khát vọng của ông. Ông có biết đọc hay không thì cũng không khác biệt gì. Chẳng hạn, cho dù người không thể nhớ tên mình và trí thông minh thấp không thể đọc được chữ gì, nếu nó tin nguyên lý này nó vẫn được xem là một người xuất sắc. Một cổ nhân đã nói (Huyền Giác): “Ngoại đạo thông thái nhưng không minh mẫn; họ là những người ngu, những người trẻ dại. Người thấy tánh mình khởi lên đại trí huệ vô sư (không nhờ vào thầy nữa), thấu suốt tro xương của chư Phật chư Tổ, và trong một khoảnh khắc thấu hiểu giáo pháp chính yếu cốt lõi của một ngàn pháp môn phân biệt và mười ngàn phân nhánh, những học thuyết của Bách gia chư tử, và những nguyên nhân sanh làm trời người. Không có cái gì có thể che dấu nó. Chẳng hạn thậm chí người nghiên cứu giáo lý của Tám Tông và Ba Phái, hay biểu hiện những phép lạ kỳ diệu, nếu so sánh với trí huệ bổn nguyên thì giống như một tia sáng lẻ loi dưới mặt trời - hay tệ hơn, như một con đom đóm với ánh sáng mặt trăng.”

Trích “Thấy Thẳng Nhất Tâm” - NXB Thiện Tri Thức, 2005

Top Book

Top Book Mp3

Top Bài Viết

Top Music

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2021 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com