MƯỜI BIỂU HIỆN GIỐNG NHAU TRONG ĐÓ NGƯỜI TA CÓ THỂ LẦM LẪN - GAMPOPA (1079 - 1152)

Dục vọng có thể được lầm là đức tin.

🔸 Ái luyến có thể được lầm là từ bi.

🔸 Ý niệm về cái Không do trí thức dựng lập có thể được lầm với tánh Không là bản tánh của mọi cái được biết.

🔸 Cái thấy trống rỗng đoạn diệt có thể được lầm là pháp giới.

🔸 Chỉ một kinh nghiệm thoáng thấy Thực Tại có thể được lầm là chứng ngộ.

🔸 Người lừa dối có thể được lầm là người có đức hạnh.

🔸 Những người nô lệ của Ma có thể được lầm là những bậc thầy đã nhổ sạch hết mọi vọng tưởng và thoát khỏi mọi luật lệ quy ước.

🔸 Những tay bịp rêu rao có thể được lầm là những người đã thành tựu.

🔸 Những hành động được thực hiện vì cái ta có thể được lầm là vì lợi ích cho những người khác.

🔸 Những việc làm lừa dối có thể được lầm là những phương tiện thiện xảo mà một vị thầy dùng để giáo hóa người khác.

✨Đây là Mười Biểu Hiện Giống Nhau Mà Người Ta Có Thể Lầm Lẫn.

------------
Trích “Những Giáo Huấn Của Gampopa” Bản tiếng Việt: Vòng Hoa Quý Báu của Con Đường Tối Thượng
Những Châm Ngôn Của Các Bậc Guru Dành Cho Người Đệ Tử NXB: Thiện Tri Thức. Năm 2000

Save

Save

Top Book

Top Book Mp3

Top Bài Viết

Top Music

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2020 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com