KỲ DIỆU

Hợp nhất là sức mạnh... khi có làm việc nhóm và hợp tác, những sự việc kỳ diệu có thể được hoàn thành. _ Mattie Stepanek.

✨ Lạc quan là niềm tin dẫn đến thành tựu. Không có gì có thể được làm mà không có hy vọng và tự tin. _ Helen Keller.

✨ Hãy làm điều kỳ diệu, người ta có thể bắt chước nó. _ Albert Schweitzer.

✨ Tiếng cười thì không có thời gian, trí tưởng tượng thì không có tuổi, và những giấc mơ là mãi mãi. _ Walt Disney.

✨ Cam kết là một hành động, không phải một lời nói. _ Jean Paul Sartre.

✨ Hãy hạnh phúc với không cái gì cả và bạn sẽ hạnh phúc với tất cả. _ Vô danh.

✨ Đời sống với cái tối cao và sâu thẳm nhất là một cuộc phiêu lưu kỳ diệu. _ Giáo hoàng John Paul II

✨ Đời sống là một món quà. _ Vô danh.

✨ Ca ngợi là một điều kỳ diệu. Nó làm cho cái tốt đẹp trong những người khác cũng thuộc về chúng ta.
_ Voltaire.

Top Book

Top Book Mp3

Top Bài Viết

Top Music

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2021 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com