GIÁO DỤC

GIÁO DỤC

🌱 Giáo dục không phải là sự chuẩn bị cho đời sống, giáo dục chính là đời sống.
-- John Dewey

🌱 Im lặng mà biết, học mãi mà không chán, dạy người không mệt mỏi. Những điều đó ta có được bao nhiêu?
-- Khổng Tử

🌱 Giáo dục tâm mà không giáo dục trái tim là không có giáo dục chút nào.
-- Aristotle

🌱 Những gốc rễ của giáo dục thì đắng nhưng quả thì ngọt.
-- Aristotle

🌱 Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta có thể dùng để thay đổi thế giới.
-- Nelson Mandela

🌱 Giáo dục không phải là học những sự kiện mà là sự huấn luyện tâm để tư duy.
-- Albert Einstein

🌱 Có hai thứ giáo dục. Một là người ta dạy chúng ta làm thế nào để kiếm sống và cái kia là sống như thế nào.
John Adams

🌱 Dạy là học đến hai lần
-- Joseph Joubert

🌱 Có hai cái là vô tận, vũ trụ và sự ngu muội của con người, và tôi còn chưa hoàn toàn chắc chắn về vũ trụ.
-- Albert Einstein

🌱 Tâm không phải là một bình chứa để đổ đầy mà là một ngọn lửa để thắp lên.
-- Plutarch

🌱 Khi giáo dục tâm của lớp trẻ, chúng ta chớ quên giáo dục trái tim của họ.
-- Dalai Lama

🌱 Kiến thức là học cái gì mới mỗi ngày. Trí huệ là buông bỏ cái gì đó mỗi ngày.
-- Cách ngôn Thiền.

Top Book

Top Book Mp3

Top Bài Viết

Top Music

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2021 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com