Dòng Truyền Thừa Nyingma

 

Dòng Truyền Thừa Nyingma

 

Nyingma có nghiã là Cổ Xưa nên có tên là dòng Cổ Mật nhưng trước đây còn được gọi là dòng Mũ Đỏ. Ngài Mindroling Trichen Rinpoche đời thứ 11, người  nắm giữ dòng truyền thừa  Nyingma, vừa thị tịch vào tháng Hai năm 2008...


Những giáo huấn của dòng Nyingma - Cổ Mật thuộc về Cựu Phái Dịch Thuật (Old Translation School) trong khi các dòng Kagyu (thế kỷ 11), Sakya (thế kỷ 11) và Gelug (thế kỷ 14)  đều được xem như là thuộc Tân Phái Dịch Thuật (New Translation School). Pháp Vương Trisong Detsen và Đức Liên Hoa Sanh
Phật Giáo đặt chân đến đất nước Tây Tạng vào cuối thế kỷ thứ 7 đầu thế kỷ thứ 8 dưới triều đại của vua Songtsen Gampo (617-698).  Nhưng qua đến triều đại của vua Trisong Detsen (790-858) thì Phật Giáo và dòng Cổ Mật mới thật sự bén rễ sâu đậm.  Vua Trison Detsen đã thỉnh mời học giả Kamalashila, Shantarakshita và học giả kiêm đại dịch giả Vimalamitra đến từ Ấn Độ, cùng với đạo sư Mật tông lừng danh Padmasambhava  (Liên Hoa Sanh) đến từ xứ Uddiyana. Ngoài ra, nhà vua còn thỉnh mời thêm các vị học giả tinh thông Tam Tạng Kinh Điển và mười hai vị Tỳ kheo theo truyền thống Thanh-Văn thừa (Sravakayana) đến Tây Tạng để giảng dạy Phật Pháp.Tu viện Samye và những vị sư Tây Tạng đầu tiên
Ngôi chùa đầu tiên trên đất nước Tây Tạng -- tu viện  Samye, đã được vua  Trisong Detsen, đại sư Shantarakshita và đức Liên Hoa Sanh cho xây dựng vào thế kỷ thứ 8, và cũng vào thời điểm đó, những vị tu sĩ Tây Tạng đầu tiên đã được thọ giới tỳ kheo tại tu viện này.  Tại  tu viện Samye cũng thường xuyên tổ chức các cuộc tranh tài biện chứng (debate).

 

Ngoài ra, trong thời gian đó,  vua Trisong Detsen cũng cho gửi một số nhân tài qua Ấn Độ để tu học và dịch giả Vairotsana là một trong số bảy vị tỳ kheo đầu tiên được gửi đi. Dịch giả Vairotsana tu học về pháp thiền Dzogchen (Đại Viên Mãn) với ngài Shri Singha, một đại đệ tử của ngài Manjushrimitra. Cùng với đức Liên Hoa Sanh và Vimalamitra, dịch giả Vairotsana đã có công lớn trong việc truyền bá giáo lý Đại Viên Mãn tại Tây Tạng.

 

Sau đó, vào thế kỷ thứ 9, vua Lang Darma, một bạo chúa,  đã hủy báng Tam Bảo và phá hoại chùa chiền, lùng giết chư tăng.  Tuy thế, dòng truyền thừa Cổ Mật vẫn tiếp tục trường tồn trong giai đọan nhiễu nhương này bởi vì dòng Cổ Mật nương vào sức mạnh của truyền thống tu tập của các hành giả du già, không hoàn toàn bị lệ thuộc vào các hệ thống tu viện và các thí chủ giàu có của hoàng triều.

 

Cửu Thưà (Nine Yanas)
Hệ thống  tu tập  của dòng Cổ Mật gồm có Cửu Thừa (Nine Yanas) và cũng như các truyền thống tu tập khác của Phật Giáo Tây Tạng, các pháp tu của Cửu Thừa bao gồm (1) Nhân Thừa (Casual Vehicle) là các giáo huấn thuộc về giới luật, quy y và phát tâm Bồ Đề của truyền thống Nguyên ThủyĐại ThừaSau đó tiến tới (2) Quả Thừa (Result Vehicle), được chia ra làm hai, gồm có ba Ngoại Mật Điển, và  ba Nội Mật Điển (Three Inner Tantras). Ngoại Mật Điển gồm có Kriyayoga, Upayoga và Yoga.  Nội Mật Điển gồm có Mahayoga (Đại Du Già), Anuyoga và Atiyoga (Dzongchen/Đại Viên Mãn).

 

Phương Thức Truyền Giảng
Những pháp tu trên đây đã được truyền giảng dựa vào ba dòng truyền dạy khác nhau: (1) dòng truyền tâm (direct mind transmission) đến từ dòng tâm thức bất biến của chư Phật, (2) dòng truyền qua biểu tượng (transmission by symbol) giữa các vị Kim Cương Trì (Vidhyadharas) và (3) dòng khẩu truyền (oral transmission) được truyền từ thầy xuống đến trò -- từ Garab Dorje, đến Manjushrimita, đến đức Liên Hoa Sanh/Guru Rinpoche, Vimalamitra...

 

Đức Liên Hoa Sanh và Tàng Bảo Kinh (Terma)
Ngoài ra, trong dòng Cổ Mật còn có thêm cả trăm ngàn các Tàng Bảo Kinh trong truyền thống Terma, là truyền thống của những tài liệu Mật điển  quý giá, phần lớn thuộc về Nội Mật Điển mà đức Liên Hoa Sanh đã sai Thánh nữ Yeshe Tsogyal cất dấu tại các hốc đá, biển hồ, hang động (điạ tàng kinh), hoặc do chính đức Liên Hoa Sanh thọ ký cho các đại đệ tử, ấn ký vào trong giòng tâm thức (tâm tàng kinh) của họ.  Đây là những giáo lý Mật thừa vô cùng quan trọng mà đức Liên Hoa Sanh đã truyền giảng cho Hai Mươi Lăm Đại Đệ Tử. Đức Liên Hoa Sanh muốn cất dấu những Tàng Bảo Kinh này để đến khi đúng thời điểm, khi tâm trí con người đủ trưởng thành và sẵn sàng để đón nhận các giáo lý này  thì các tàng kinh ấy sẽ được khai quật.  Rất nhiều các hoá thân của Hai Mươi Lăm Đại Đệ Tử và các đạo sư chứng đắc đã khai quật được những tàng kinh này cho đến ngày hôm nay.  Những vị được giao phó cho nhiệm vụ cao quý này thường được gọi là Terton, có nghĩa là những vị khai quật tàng kinh.Đây không phải chỉ đơn thuần là những tài liệu đến từ một cõi giới huyền nhiệm nào khác mà chính là đến từ chân tâm đã liễu ngộ của đức Liên Hoa Sanh để lại cho chúng ta.Longchenpa và Giáo Lý Dzogchen -  Đại Viên Mãn
Trong số các giáo lý nói chung, có truyền thống Vima Nyingtik (Tâm Yếu Của Vima) do ngài Vimalamitra truyền bá tại Tây Tạng, và truyền thống Khandro Nyingtik (Tâm Yếu Của Thiên Nữ) do chính đức Liên Hoa Sanh trao truyền.  Sau này, đại đạo sư Longchen Rabjam (1308-1363) đã kết hợp các giáo lý Tâm Yếu và truyền bá các giáo lý này theo hệ giảng của Longchen Nyingtik (Tâm Yếu Của Đại Quảng Trí).Ngài Longchen Rabjam hay Longchenpa được kính trọng như là một trong những vị Thầy vĩ đại nhất của truyền thống Cổ Mật Nyingma.  Ngài đã trước tác hơn 250 pho luận giải về rất nhiều các đề tài khác nhau.  Ngài nổi tiếng nhất về các trước tác liên hệ đến pháp thiền Dzogchen hay thiền Đại Viên Mãn. Khi còn tại thế, ngài Lonchenpa có không biết bao nhiêu là đệ tử và thí chủ sẵn sàng cung phụng cho ngài, nhưng ngài đã chọn một cuộc đời bình dị nghèo nàn của một hành giả, tu luyện nơi núi non, hang động.  Ngài tránh việc xây cất chùa chiền, sống rất ẩn dật và thường khuyên đệ tử nên noi theo gương ngài.Jigme Lingpa
Khoảng bốn trăm năm sau, sau một thời gian dài giáo lý bị thất truyền, vào thế kỷ thứ 18, ngài Jigme Lingpa (1739-1798), còn được biết đến dưới tên Khyentse Ozer,  đã có được những linh kiến của ngài Longchenpa và đã được thọ nhận giáo pháp trực tiếp từ trí tuệ bát nhã của Longchenpa trong thời gian Jigme Lingpa ẩn tu và thiền định trong ba năm tại Chimphu. Năm đó, ngài Jigme Lingpa chỉ mới vừa 28 tuổi. Những giáo lý này đến từ hệ giảng của Longchen Nyingtik, đã được khai mở và thọ ký trong giòng tâm thức của Jigme Lingpa.Khi được 34 tuổi, ngài Jigme Lingpa rời Chimphu để đi đến Tsering Jong ở miền nam Tây Tạng và dựng lên một thảo am với một học viện chuyên dạy về thiền. Năm 1765, ngài Jigme Lingpa bắt đầu giảng dạy về giáo lý Longchen Nyingtik (Tâm Yếu Của Đại Quảng Trí hay Tâm Yếu Của Đại Toàn Tri).

 

Ju Mipham

Ngondro -  Các Pháp Chuẩn Bị Thông Thường và Phi Thường


Cho đến ngày hôm nay, giáo lý Lonchen Nyingtik là giáo lý được truyền giảng và thực hành sâu rộng nhất trong dòng Cổ Mật Nyingma. Đầu tiên hành giả được hướng dẫn để thực hành các pháp tu chuẩn bị (Ngondro) gồm có hai phần: (1)  các pháp chuẩn bị thông thường như quy y, quán chiếu về thân người hiếm quý, vô thường, nhân quả và khổ não luân hồi, lễ lạy cùng với  (2) các pháp chuẩn bị phi thường như thiền quán Kim Cang Tát Đỏa (Vajrasattva), cúng dường mạn đà la và hành trì bổn sư du già (Guru Yoga).  Khi đã hoàn tất các quán chiếu cũng như 100 ngàn  lễ lạy và 100 ngàn lần các pháp thiền quán thì hành giả sẽ được sư phụ trực tiếp chỉ dạy về bản tánh của tâm -- trực chỉ chân tâm. Đây là giai đoạn hành giả được trực tiếp hướng dẫn để tu tập theo pháp thiền Dzogchen hay Đại Viên Mãn, bao  gồm cả các pháp du già dựa trên khí mạch vi tế.

 

 

Theo : Viet Nalanda

 • Tulku Thondup Rinpoche

  Harold Talbort biên soạn – Bản Dịch Việt Ngữ: Tuệ Pháp

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 88
 • Có những người, khi được trực tiếp giới thiệu và hiểu biết những điểm then chốt và những tiến trình căn bản của cái thấy và thiền định đúng như chúng là . . . Lại đi xét đoán cho là : Chỉ riêng sự giới thiệu này cũng là quá đủ . Như thế , vẫn còn bám chấp vào những sự việc cần làm trong vòng sinh tử . Họ đã phí phạm những cuộc đời làm người trong đủ loại hạnh đặt nền trên sự tham luyến và ghét bỏ . Tất cả cái thấy và thiền định của họ chìm ngập trong những hành động và hoạt động của vòng sinh tử ..

  Dudjom Lingpa
   

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 296
 • Nyingma (Cổ Mật)

  Theo: VNF

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 477
 • Cái thấy rốt ráo thanh tịnh không có những cực biên hay trung tâm. Nó không thể được chỉ ra bằng cách nói “Nó là cái này”, trong nó cũng không có bất kỳ phân biệt cao thấp hay rộng hẹp nào, Nó siêu vượt khỏi thường và đoạn, thoát khỏi những nhiễm ô của bốn khẳng định cực đoan...

  Buddha Mind - Longchen Rabjampa

  Việt Dịch: Đương Đạo

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 474
 • Bản tánh của sự thanh tịnh bổn nguyên là tự nhiên thành tựu. Cõi giới tối hậu của nó thoát khỏi thường kiến vì không có sự khẳng định rằng nó là sự sáng tỏ thô bên ngoài đang phóng chiếu. Nó thoát khỏi đoạn kiến vì nó được xác định như là sự sáng tỏ vi tế bên trong. Như thế, trí huệ bổn nguyên tự nhiên khởi lên, thoát khỏi những cực đoan, là không hiện hữu vì nó là tánh không trong tinh túy, và nó là những xuất hiện không ngừng vì nó là sự sáng tỏ trong bản tánh. Đây là nền tảng của mọi hiện khởi vì nó là không dứt trong năng lực lòng bi của nó. Đây là cách thế của thật tánh của nền tảng..

  Buddha Mind - Longchen Rabjampa

  Việt Dịch: Đương Đạo

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 439
 • Nền Tảng Bổn Nguyên : Tinh túy của nó vốn thanh tịnh như một pha lê vô nhiễm. Nó không hiện hữu như sự vật hay tính cách. Bản tánh của nó là tự nhiên thành tựu, và mặc dù trong sự bạch tịnh (của bản tánh như pha lê) tự-ánh sáng hiện diện như là sự sáng tỏ sâu xa (hay bên trong), nó không xuất hiện ra ngoài vì không có những điều kiện. Thế nên nền tảng hiện diện trong cách thế “thân thể cái bình trẻ trung” bởi vì vỏ bao bên ngoài còn chưa vỡ. Tinh túy của nền tảng bổn nguyên là tánh không vì nó vốn hằng hằng thanh tịnh và không có sự vật trong đó..

  (An Anthology of Longchen Rabjam’s Writings on Dzogpa Chenpo)
  Tulku Thondup Rinpoche
  Việt Dịch: Đương Đạo – Thiện Tri Thức, 2000
  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 420
 • Dzogchen không được giảng dạy rộng rãi ở Tây Tạng, và trong một thời gian nhiều bậc thầy lớn nhất cũng không giảng dạy pháp môn này ở thế giới tân tiến. Thế thì tại sao bây giờ tôi giảng dạy? Một vài bậc thầy đã bảo tôi rằng đã đến lúc nên hoằng dương Dzogchen, thời gian mà lời tiên tri đã nói đến. Tôi cũng cảm thấy rằng thực thiếu từ bi nếu không san sẻ với mọi người, hiện hữu của một tuệ giác kỳ diệu như thế..

  Tạng thư Sống ChếtSogyal Rinpoche
  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 407
 • H.H. Taklung Tsetul Rinpoche visited to many monasteries in Nepal.Organized by Nyinma Payul Urgen Dorje Choling Monastery,Lama school,Pharping Talku 5th and Nepal Nyinma Buddhist association Boudha Tusal K.T.M.

  YouTube Published on Mar 10, 2013

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 462
 •  

  Nyingma có nghiã là Cổ Xưa nên có tên là dòng Cổ Mật nhưng trước đây còn được gọi là dòng Mũ Đỏ. Ngài Mindroling Trichen Rinpoche đời thứ 11, người  nắm giữ dòng truyền thừa  Nyingma, vừa thị tịch vào tháng Hai năm 2008...

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 19.599
 • Giáo lý Nyingma được chia thành sự trao truyền dài của Kama và trao truyền ngắn của Terma; những giáo lý khác được thọ nhận bởi các bậc Đạo sư trực tiếp trong linh kiến thanh tịnh từ Bổn tôn hay Chư Đạo sư, trong các kinh nghiệm hay trong giấc mơ..

  Sogyal Rinpoche

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 19.713

 • Phận sự đầu tiên của người mới thực hành Dzogchen là học buông xả (lhod-pa), bởi vì, nếu chúng ta không buông xả đúng ngay từ lúc khởi đầu, chúng ta sẽ thấy mình quá đầy năng lực tâm linh, và dòng chảy của tư tưởng do đó sẽ tràn ngập tâm thức chúng ta. Chúng ta sẽ thấy mình không ngừng phóng dật, xao lãng. Khi bề mặt tâm thức chúng ta bị xao lãng và nhiễu loạn bởi những làn sóng mê rối và ồn náo của những tư tưởng hư vọng, những tư tưởng thô lan man này đuổi theo những đối tượng của chúng và sẽ che ám dấu kín khuôn mặt thật của bản tánh của tâm, như một tầng mây dầy che ám và giấu đi khuôn mặt của mặt trời trong bầu trời..

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 16.707
 •                

  Là một người thực hành,

  Bạn phải có niềm tin, sự kiên trì, từ bỏ và tỉnh ngộ.
  Bạn phải buồn rầu và nhàm chán đối với sinh tử, và nỗ lực để đạt được tự do.
  Khi từ bỏ những mối quan tâm về cuộc đời này và tìm kiếm Giác ngộ tối hậu..

   

   

   

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 13.229
 • Tantra in Tibet: Tenzin Gyatso, Đức Dalai Lama thứ Mười bốn In lần thứ nhất : 1977 George Allen & Unwin, London 1987 Snow Lion - Việt dịch : 1999 Thiện Tri Thức. Người dịch : An Phong.

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 20.496
 • Đồng biên tập bản văn của Tsongkapa và bản văn của Dalai Lama: Lati Rinpochay. Phụ tá biên tập bản văn của Tsongkapa : Geshe Gedušn Lodroš. Phụ tá biên tập bản văn của Dalai Lama : Barbara Frye. Nhà xuất bản Snow Lion - Ithaca, New York USA 1987.

  Tantra in Tibet: In lần thứ nhất : 1977 George Allen & Unwin, London 1987 Snow Lion - Việt dịch : 1999 Thiện Tri Thức. Người dịch : An Phong.

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 16.453

Top Book

Top Book Mp3

Top Bài Viết

Top Music

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2018 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com