• Bản tánh của những sự vật là một danh từ căn bản của Phật giáo Đại thừa. Nó được định nghĩa như là tánh Như, tánh Không và Niết Bàn. Trong Phật giáo nguyên thủy, niết bàn hay “tịch diệt”, ám chỉ sự chứng đắc bình thản, bình an của tâm, thoát khỏi lo âu và phiền não. Trong Phật giáo Đại thừa, niết bàn thường dùng để nói đến những sự vật, với nghĩa tánh không. Về con người, niết bàn ám chỉ sự tịch diệt, tắt mất của diễn tả sai lầm, của những quan điểm chấp trước ; điều này là sự tỉnh giác về bản tánh “trống không” hay “rỗng rang” của những sự vật..

  Thiện Tri Thức chuyễn Việt ngữ

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 14.113
 • ...Đặc biệt là đạo sư Padmakara, hiểu biết ngài bao trùm ba thời, đã thúc dục một hóa thân xuất hiện như là sứ giả của ngài, một bậc bảo vệ cho chúng sanh trong thời tâm linh suy đồi. Theo lệnh của ngài, Dudjom Lingpa đã được thành thai giữa những dấu hiệu kỳ diệu trong lòng một phụ nữ thị tộc họ Nub..

  Việt dịch NGUYỄN AN CƯ - NXB Thiện Tri Thức

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 18.334
 • Tsongkapa nói rằng chỉ có Phật pháp là lối vào cho những người muốn giải thoát khỏi vòng sanh tử và trong Phật giáo chỉ qua việc hiểu thấu sự trình bày của Prasangika-Madhyamika (Hệ quả Trung Đạo) về tánh Không mà khả năng nhổ sạch khổ đau mới có thể đạt được..

  Jeffrey Hopkins

  Xem Chi Tiết
  Lượt Xem: 14.320

Top Book

Top Book Mp3

Top Bài Viết

Top Music

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2018 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com