CÁC PHÁP KHÔNG ĐẾN VỚI NHAU - HUỆ TRUNG QUỐC SƯ

Có người hỏi Sư:

- Thế nào là giải thoát?

Sư đáp:

- Các pháp không đến nhau, ngay đó là giải thoát.

- Làm sao đoạn được?

- Đã nói với ông các pháp không đến nhau, đoạn cái gì?

Trích “Thiền Sư Trung Hoa Tập 1”
Dịch giả: HT. Thích Thanh Từ - NXB: Tôn Giáo

Top Book

Top Book Mp3

Top Bài Viết

Top Music

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2021 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com