Các Đạo sư dòng Nyingma - VNF

 

Đạo sư dòng Nyingma

Nyingma (Cổ Mật)


Sơ Tổ Dòng Nyingma

Đức Liên Hoa Sanh (Guru Rinpoche/Padmasambhava) { 
Thánh nữ Yeshe Tsogyal  { 
Hai Mươi Lăm Đại Đệ Tử {
Vimalamitra
Vairochana 
Longchenpa {
Jigme Lingpa {

 

Chư Đạo Sư Dòng Nyingma

Alak Zenkar Rinpoche 
Bakha Tulku Rinopche {
Chagdud Rinpoche
Chatral Rinpoche
Dilgo Khyentse Rinpoche
Dudjom Rinpoche {
Drubje Pema Duddul {
Dzogchen Ponlop Rinpoche
Dzongkar Khyentse Rinpoche
Hungkar Dorje Rinpoche
Kathog Situ Rinpoche
Jamyang Khyentse, Chokyi Lodro
Kusum Lingpa {
Orgyen Kusum Lingpa (Tiểu sử ngắn)  Mới! (5/2015)
Mindrolling Rinpoche
Mingyur Dorje Rinpoche
Minling Khenchen Rinpoche  {
Mipham Rinpoche
Neten Chokling Rinpoche (www.milarepamovie.com)
Patrul Rinpoche  {
Penor Rinpoche 
Pema Wangyal Rinpoche 
Shabkar
Sogyal Rinpoche
Trulshik Rinpoche
Tulku Urgyen Rinpoche

 

 Guru Rinpoche


Vimalamitra


Vairochana


Longchenpa


Jigme Lingpa


Ju Mipham

Top Book

Top Book Mp3

Top Bài Viết

Top Music

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2018 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com