Cẩm Nang Cho Cuộc Sống - Nguyên tác: Đức Đạt Lai Lạt Ma; dịch: Hoang Phong