Xem Mục Lục

 Thiền Tập, Nguyên Giác biên dịch - NXB Thiện Tri Thức 2005

 Thiền Tập - Bìa

THIỀN TẬP

Nguyên Giác Phan-tấn-Hải biên dịch

Nhà xuất bản Thiện Tri Thức, 2005              TTT-44-2549/06-2005

Người dịch đã dùng rất nhiều sách tham khảo, và nơi đây xin ghi lời tri ân tới các tác giả, dịch giả nhiều tới không thể ghi hết ra – ..và xin hồi hướng công đức để khắp pháp giới trọn thành Phật đạo.

 

 Cư Sĩ Nguyên Giác

 

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2018 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com