Xem Mục Lục

 CUỘC ĐỜI SIÊU VIỆT CỦA 16 VỊ TỔ KARMAPA TÂY TẠNG Nguyên tác: The History of Sixteen Karmapas of Tibet Karma Thinley Rinpoche - Việt dịch: Nguyễn An Cư Thiện Tri Thức 2543-1999

 PHỤ LỤC (E) CÁC HÓA THÂN CủA PAWO

PHỤ LỤC (E)
CÁC HÓA THÂN CủA PAWO

Pawo Tulku thứ nhất, CHOSWANG LHUNDRUP, là một Thành tựu giả, người có thể bay trên không và đi trên nước. Ngài được đặt tên là “Pawo,” nghĩa là “Người anh hùng,” bởi dân chúng địa phương.

Nhiều Pawo Tulku sau này là môn đồ của những Karmapa và nổi tiếng vì sự hiểu biết về “Sáu yoga.” Vị hóa thân hiện tại PAWO TSUKLAK NAWA, vào những năm sáu mươi tuổi, sống ở Bhutan và là một vị thầy dạy thiền định tại đây. Là một trong những hóa thân vĩ đại của dòng Kargyudpa. Ngài đã hoàn hảo “Sáu yoga” của Thành tựu giả Naropa và Đại Ấn. Dòng truyền thừa :

HẬU THÂN
Thứ I CHOSWANG LHUNDRUP (1440-1503)
Thứ II TSUKLAK TRENGWA (1504-1566)
Thứ III TSUKLAK GYAMTSO (1567-1633)
Thứ IV TSUKLAK KUNZANG (1633-1649)
Thứ V TSUKLAK TINLAY GYAMTSO (1649-1699)
Thứ VI TSUKLAK CHOSKYI DODRUP (1701-   ?) 
Thứ VII TSUKLAK GAWA (  ?   -1781)
Thứ VIII TSUKLAK CHOSKYI GYALPO (  ?   -   ? )
Thứ IX TSUKLAK NYINGCHE (  ?   -1911)
Thứ X TSUKLAK NAWA WANGCHUK (1912-)

 

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2021 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com