NƠI ẤY CŨNG LÀ BÂY GIỜ VÀ Ở ÐÂY Nguyên tác: Wherever You Go, There You Are. Tác giả: Jon Kabat-Zinn - Dịch giả: Nguyễn duy Nhiên. "Thiền tập áp dụng vào đời sống hằng ngày" Nhà Xuất Bản Sinh Thức

Phật Học Tham Khảo

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2022 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com