Xem Mục Lục

 Đức Đạt Lai Lạt Ma Tinh Túy Bát Nhã Tâm Kinh (Essence of the Heart Sutra)

 Kết

Trong lần giảng Tâm Kinh này, đầu mỗi buổi giảng tôi đều

may mắn được nghe nhiều truyền thống Phật giáo khác nhau

tụng Tâm Kinh. Xét theo lịch sử, truyền thống Phật giáo ở

Tích lan và ở các vùng Ðông Nam Á là truyền thống Phật giáo

sớm nhất, lưu giữ giáo pháp của Phật trong tạng kinh Pa-li.

Sau đó, tôi lại được nghe các vị tăng ni Trung quốc tụng Tâm

Kinh. Truyền thống Phật giáo Trung quốc chủ yếu dựa vào

tạng kinh tiếng Hoa, và cũng có một phần tiếng Pa-li. Sau đó

là lời tụng Tâm Kinh của các vị tăng ni Việt Nam. Những

truyền thống Phật giáo này đều có trước truyền thống Tây

Tạng, vì vậy mà cuối cùng là lời tụng Tâm Kinh theo tiếng

Tây Tạng.

Tôi vô cùng xúc động được có mặt ở đây hôm nay, tham dự

vào dịp may quí báu này, cùng ngồi với các đại diện của nhiều

truyền thống Phật giáo khác nhau, tất cả đều là đệ tử của đức

Bổn sư Thích Ca Mâu Ni, cùng tụng kinh với nhau. Xin nói

thêm, xét theo lịch sử thì Phật giáo đã từng là quốc giáo của

Trung quốc. Lời tụng kinh tiếng Hoa nói lên nguyện vọng tôn

giáo của hàng triệu người trên mảnh đất ấy, vẫn giữ lòng tin

nơi Phật pháp. Trong vài chục năm qua, Phật pháp ở đất nước

vĩ đại ấy đã phải chịu hư hại lớn lao. Tuy vậy, nền văn hóa

Trung hoa phong phú, trong đó có cả niềm tin Phật pháp, đến

ngày nay vẫn còn cực kỳ sống động.

Thời gian trôi qua, nhiều lý tưởng, nhiều hệ thống tư duy đã

phá sản, nhưng giá trị của Phật giáo và của nhiều tôn giáo lớn

khác vẫn còn tồn tại trong xã hội, sống ngay giữa trái tim con

người. Tôi thấy đây là niềm hy vọng lớn của đại gia đình nhân

loại, vì tôn giáo là chìa khóa dẫn đến một xã hội công bằng

hơn, hòa bình hơn, cho thế hệ tương lai. Nguyện cho khía cạnh

trong sáng tốt đẹp này của tôn giáo sẽ giúp tâm con người

thăng hoa. Nguyện tôn giáo không bao giờ còn bị lạm dụng

thành nguyên nhân dẫn đến bất hòa tranh chấp, mà chỉ mang

lại tấm lòng thông cảm, tương kết giữa tất cả những ai đang

cùng nhau cư trú trên cõi địa cầu. Nhờ nỗ lực tinh tấn của từng

cá nhân, nguyện mỗi người trong chúng ta đều có đủ khả năng

bảo vệ niềm an lạc chung cho tất cả.

[HẾT PHẦN GIẢNG PHÁP CỦA ĐỨC ĐALAI LAMA]

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2018 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com