Xem Mục Lục

 Kinh Lăng Nghiêm Tông Thông - Tây Tạng Tự - NXB Tôn Giáo - Việt dịch : Thubten Osall Lama - Nhẫn Tế Thiền sư (1889-1951) - Layout : anphat.org

 CHÚ-THÍCH

 

NHẬN XÉT VÀ GHI CHÚ

 

1) Hiện Trang Nhà chúng ta đang xử dụng sách Kinh Lăng Nghiệm Tông Tông Ấn bản Điện tử, có source text từ trang Thư viện Hoa Sen. Và, nhận thấy là Nguồn ấn bản điện tử này cũng như các Kinh Lăng Nghiêm Tông Thông có định dạng PDF trên Internet có nhiều điểm khác (thường ở phần Tông Thông, hoặc không có...) so với Bản In chùa Tây Tạng Bình Dương phát hành năm 2002, NXB Tốn Giáo ; kể cả file pdf mang tên "Kinh Lăng Nghiêm Tông Thông Nguyen Giac Phan tan Hai".

2) Qua tìm hiểu, chúng ta thấy rằng đa phần các website đều dựa vào bản Kinh in năm 1997 bìa mềm màu xanh của NXB Thành Hội PG Hồ chí Minh (Trọn bộ 02 Tập) như website searchvn.net , tangthuphathoc.net , v.v..Vì vậy, sẽ là chưa cần thiết cho việc chỉnh lại toàn diện theo ấn bản năm 2002 ngoài việc thêm vào những câu hay nhiều câu, từ không có ở lần xuất bản năm 1997.

3) Câu, từ dựa vào ấn bản năm 2002 sẽ có màu chữ là màu xanh biển (Nếu có, ở phần Tông Thông). Nếu có sai, sót ở ở phần "KINH : " màu chữ sẽ là màu đỏ hay màu nào khác.

4) Kinh Lăng Nghiêm Tông Thông Audio Mp3 do Thị Thanh thực hiện và diễn đọc theo ấn bản sau (2002)

Trang Nhà Ân Phật kính ghi

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2021 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com