Xem Mục Lục

 Bức thư của Bồ tát Long Thọ gởi cho Vua Gautamiputra - NAGARJUNA - Dịch : Thiện Tri Thức

 Bìa

 NAGARJUNA’S LETTER TO KING GAUTAMIPUTRA

BỨC THƯ CỦA BỒ TÁT LONG THỌ GỞI CHO VUA GAUTAMIPUTRA

Dịch sang Anh ngữ từ tiếng Tây Tạng:Thượng Tọa Lozang Jamspal, Thượng Tọa Ngawang Samten Chophel - Peter Della Santina

 

 MOTILAL BANARSIDASS DELHI, 1978   THIỆN TRI THỨC, 2002  TTT-25-2546/10-02

 

MOTILAL BANARSIDASS DELHI, 1978, 1983 (Theo Wisdom Books) 

Và một Ấn bản khác từ http://dzongkha.de/about.php

 

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2021 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com