Xem Mục Lục

 Tử Thư Tây Tạng - Việt dịch: Cố Dịch giả Thiện Lộ Kiến Không Nguyễn văn Điểu, NXB Thiện Tri Thức

 Bìa

 

TỬ THƯ TÂY TẠNG
ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO
của Guru Rinpoche theo Karma Lingpa
Một bản dịch mới, đầy đủ từ tiếng Tây Tạng 
với bình giảng bởi Chošgyam Trungpa và Francesca Fremantle

Việt dịch: Cố Dịch giả Kiến Không (unknown - 9/2010)  Thiện Tri Thức, 2001 TTT-00-2545/00-01

 

The Tibetan Book of the Dead - The Great Liberation Through Hearing in The Bardo
Shambhala, 1975

 

Bìa Nguyên bản Tiếng Anh

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2021 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com