Xem Mục Lục

 Sông Lửa Sông Nước - Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản, Việt dịch: An Cư - Thiện Tri Thức

 Bìa

 

 SÔNG LỬA, SÔNG NƯỚC
Giới thiệu Truyền Thống Phật Giáo Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản 


  NXB. THIỆN TRI THỨC, 2001 VIỆT DỊCH : AN CƯ TTT-20-2545/11-01

RIVER OF FIRE, RIVER OF WATER

An Introduction To The Pure Land Tradition Of Shin Buddhism
NXB. DOUBLEDAY, 1998

Và một ấn bản khác có trên Trang mạng amazon.com

 

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2018 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com