Xem Mục Lục

 Sáu Yoga của Naropa, Nguyễn An Cư và Trùng Hưng Việt dịch - Thiện Tri Thức 2003

 Bìa

Nguyễn An Cư và Trùng Hưng Việt dịch

THIỆN TRI THỨC 2003, TTT -35-2547/11-2003

Nguyên tác: Six Yogas of Naropa & Teachings on Mahamudra

Dịch : Garma C. C. Chang và Glenn H. Mullin. Snow Lion

 

Ấn bản khác (Theo Amazon)

Và theo Dabase.org :

 

Six Yogas of Naropa
& Teachings on Mahamudra

Translated and Annotated by
Garma C.C. Chang

 

© 1963 by the Oriental Studies Foundation

Originally published in cloth
Teachings of Tibetan Yoga
by University Books
Published by Arrangement with Lyle Stuart, Inc.

Introduction
by Garma C.C. Chang

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2018 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com