Xem Mục Lục

 Trí Huệ và Đại Bi, Tenzin Gyatso - Việt dịch: Thiện Tri Thức 1998

 Bìa

Bản dịch Việt: Thiện Tri Thức 1998 PL. 2542

Tenzin Gyatso Dalai Lama thứ 14

Nguyên tác: Kindness, Clarity and Insight, Snow Lion Publications Ithaca New York USA 1990

 

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2020 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com