Xem Mục Lục

 NYOSHUL KHENPO ĐẠI TOÀN THIỆN TỰ NHIÊN Thiền Tây Tạng và những Bài Ca Kim Cương - Nguyễn An Cư dịch N.X.B Thiện Tri Thức, 1999

 8. Tấm Gương Kim Cương của Tỉnh Giác : Một bài ca tự phát

BÀI CA VÀ BÌNH GIẢI

8 Tấm Gương Kim Cương của Tỉnh Giác
Một bài ca tự phát
Dordogne, Pháp 1982
Nhóm dịch thuật Padmakara

Đảnh lễ vua thống ngự bên trong : tỉnh giác tự hữu.
Tôi là kim cương của tỉnh giác.
Hãy nhìn xem, các bạn kim cương ! Khi thấy tôi, hãy tỉnh giác.
Tôi là tấm gương của tỉnh giác,
Tôi chiếu soi sự chú tâm cẩn thận của các bạn.
Hãy nhìn cho rõ ràng từng khoảnh khắc, và thấy trực tiếp vào tinh túy tối hậu của tâm.

Tỉnh giác là gốc rễ của Pháp.
Tỉnh giác là thân của thực hành.
Tỉnh giác là pháo đài của tâm thức.
Tỉnh giác là sự giúp đỡ cho trí huệ về tánh tỉnh thức bẩm sinh.
Tỉnh giác là chỗ dựa của Mahamudra, Maha Ati, Dzogchen và Madhyamika.

Mất tỉnh giác sẽ cho phép các lực lượng xấu chiến thắng các bạn.
Không có tỉnh giác các bạn sẽ bị cuốn xa bởi biếng lười.
Mất tỉnh giác là kẻ tạo ra nghiệp xấu.
Không có tỉnh giác và chánh niệm, không gì có thể thành tựu.
Mất tỉnh giác sẽ chất chồng một đống phân
Không có tỉnh giác các bạn sẽ ngủ trong một biển nước đái.

Không có tỉnh giác các bạn sẽ là một người máy không tim, một xác chết biết đi.
Các bạn đạo thân yêu, xin hãy tỉnh giác !
Bằng sự khát ngưỡng những lama linh thánh, chư Phật, chư Bồ tát và chư Tổ,
Nguyện các bạn kim cương đạt đến tỉnh giác kiên cố và bước lên ngôi của tỉnh thức toàn thiện !

Vài lời này được ứng khẩu bởi con bò ngu răng vẩu, nhà sư rớt hỏng Jamyang Dorje, và cho các bạn kim cương của nó, họ được có con mắt Pháp.

Đức hạnh, hạnh phúc và bình an ! Sarva mangalam !

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2020 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com