Xem Mục Lục

 Ba Trụ Thiền - PHILIP KAPLEAU (1912 - 2004) - ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG dịch

 7 QUÊN TRÂU CÒN NGƯỜI

 

 

QUÊN TRÂU CÒN NGƯỜI  

Trong Pháp không có hai. Trâu là Nguyên Tánh: giờ thì đã nhận ra điều ấy. Thỏ đã được đâu còn cần bẩy, cá bắt rồi thì lưới bỏ đi. Giống như vàng ròng đã tách ra khỏi quặng, như mặt trăng ra khỏi đám mây, một tia Hào Quang sáng ngời vĩnh cửu. 

Tụng: 

            Kỵ ngưu dĩ đắc đáo gia sơn 

            Ngư dã không hề nhân dã nhàn 

            Hồng nhật tam can do tác mộng 

            Tiên thằng không độn thảo đường gian. 

Tạm dịch:

            Lưng trâu đã đến núi quê ta

            Trâu không còn nữa, người nhàn hạ

            Mặt nhật ba sào còn mãi mộng 

            Roi thừng vứt đó giữa hàng ba.   

 

7. QUÊN TRÂU CÒN NGƯỜI

 

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2018 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com