Xem Mục Lục

 Ba Trụ Thiền - PHILIP KAPLEAU (1912 - 2004) - ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG dịch

 6 CƯỠI TRÂU VỀ NHÀ

 

6 CƯỠI TRÂU VỀ NHÀ 

Cuộc chiến đấu đã chấm dứt, “được” và “mất” không còn tác dụng nữa. Miệng nghêu ngao khúc ca mộc mạc của người hái củi và những bài đồng dao của lũ trẻ trong làng. Ngồi trên lưng Trâu, mắt thanh thản nhìn mây trời lờ lững trên cao. Đầu không quay lại [theo hương nào cám dỗ].(6) Dẫu ai có thử vật ngã nhào cũng chẳng để tâm. 

Tụng:

 

            Kỵ ngưu đà lê dục hoàn gia 

            Khương địch thanh thanh tống vãn hà 

            Nhất phách nhất ca vô hạn ý 

            Tri âm hà tất cổ thần nha. 

 

Tạm dịch:

            Cưỡi ngược lưng trâu trở lại nhà 

            Vi vu tiếng địch tiễn chiều tà 

            Mỗi nhịp mỗi lời vô hạn ý  

            Tri âm lọ phải hé môi ra.  

----------------------------------------

(6) Nghĩa là Phật Tâm, được tượng trưng bằng con Trâu, hoàn toàn tự đủ, viên dung viên mãn. 

 

6. CƯỠI TRÂU VỀ NHÀ

 

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2018 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com