Xem Mục Lục

 Ba Trụ Thiền - PHILIP KAPLEAU (1912 - 2004) - ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG dịch

 5 CHĂN TRÂU

 

 

5 CHĂN TRÂU   

Niệm này dấy lên chưa dứt, niệm khác đã sinh. Giác ngộ đem lại nhận thức rằng các niệm như thế đều không thực, ngay cả khi chúng phát xuất từ Chân Tánh. Chỉ vì mê hoặc vẫn còn, nên tưởng chúng không thực. Trạng thái mê hoặc này không bắt nguồn từ thế giới khách quan mà từ trong tâm ta.  

 

Tụng: 

            Tiên sách thời thời bất ly thân 

            Khủng y túng bộ nhập ai trần 

            Tương tương mục đắc thuần hòa dã 

            Cơ tỏa vô ức tự trục nhân.   

 

Tạm dịch:

            Thừng roi chớ có lúc lìa thân

            Vì ngại chân bon nhập bụi trần

            Cùng nhau chăn dắt thuần hòa nết 

            Cùm kẹp không màng theo chủ nhân.   

 

 5. CHĂN TRÂU


Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2018 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com