Xem Mục Lục

 NGỒI KHÔNG - Những tác phẩm thiết yếu của thực hành Thiền Chỉ Quản đả tọa, Việt ngữ: Thiện Tri Thức, 2010 - NXB Thời Đại

 3. Chỉ lối mặc chiếu

 

Chỉ lối Mặc chiếu

Hoằng Trí Chính Giác (1091-1157)

Taigen Dan Leighton và Yi Wu dịch

 

            Im lặng và thanh tĩnh, quên hết lời nói, cái trong sáng thanh tịnh tự nhiên hiện tiền.

            Khi quán chiếu nó, nó bao la vô hạn; khi ở trong nó, người ta rõ ràng thấy biết.

            Đơn độc sáng soi, cái chiếu soi này thật kỳ diệu.

            Sương và trăng, sao và suối, những cây tùng phủ tuyết, mây vờn trên đỉnh núi.

            Trong bóng tối nó sáng hơn, khi che đậy nó hiển lộ hơn.

            Con sếu ngủ mơ trong sương tuyết. Suối mùa thu chảy xa xa.

            Những kiếp vô cùng hoàn toàn trống không, mọi sự trọn vẹn là một.

            Trong cái chiếu diệu này mọi thi công, hoàn thành đều biến mất.

            Cái kỳ diệu này là gì? Tỉnh táo nhìn thấu suốt

            Là con đường của mặc chiếu và cội nguồn của toả sáng.

            Cái nhìn thấu suốt vào cái toả sáng vi diệu dệt vàng trên một khung cửi bằng ngọc bích.

            Thẳng và cong nương nhau; sáng và tối tuỳ thuộc nhau.

            Không dựa vào giác quan và đối tượng, chúng tương tác với nhau trong đương niệm.

            Hãy uống thuốc của chánh kiến. Hãy đánh cái trống tẩm độc.

            Khi chúng tương tác với nhau, giết và cứu sống đều nằm nơi bạn.

            Mặc là lời tối thượng, chiếu là sự lời trả cho hết thảy.

            Nói mà không bao hàm những người nghe, trả lời mà không rơi vào gắng sức.

            Những sắc tướng mười phương sáng rỡ trang nghiêm và diễn nói Pháp.

            Mọi đối vật xác minh cho nó, mọi người đàm luận về nó.

            Đàm luận và xác minh, thảy đều đáp ứng lẫn nhau thích đáng;

            Nhưng nếu chiếu mà không có mặc thì xung đột khởi ra.

            Xác minh và đàm luận, thảy đều đáp ứng lẫn nhau thích đáng;

            Nhưng nếu mặc mà không chiếu, tối tăm làm cho uổng phí Pháp.

            Khi mặc chiếu đầy đủ, hoa sen nở, người nằm mộng tỉnh giấc

            Trăm dòng suối chảy vào biển cả, ngàn dãy núi hướng về đỉnh cao nhất.

            Như ngỗng thích sữa, như ong góp mật

            Khi mặc chiếu đạt đến rốt ráo, tôi hiến dâng lời dạy của mình.

            Lời dạy về mặc chiếu thấm từ đỉnh cao nhất xuống nền móng.

            Thân là tánh Không, tay trong ấn;

            Từ buổi đầu cho đến chấm dứt, những hình tướng đổi thay và muôn cái sai khác chỉ là Một Tướng.

            Lạn Tương Như dâng ngọc cho vua Tần, chỉ ra vết nứt.

            Đối diện với những đổi thay thì có những nguyên lý, đại dụng là vô công.

            Vua ở kinh đô, tướng ngoài biên ải.

            Công việc của phái chúng ta là thẳng và thật

            Hãy truyền nó cho mười phương mà không mong công đức.

 

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2018 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com