Xem Mục Lục

 Ba Trụ Thiền - PHILIP KAPLEAU (1912 - 2004) - ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG dịch

 2 THẤY DẤU

 

THẤY DẤU 

Nhờ kinh giáo mà biết đấy là dấu chân Trâu. Các khí cụ tuy đa dạng nhưng vốn cùng một thứ vàng, cũng như vạn vật đều là hóa thân của Tự Ngã. Song vẫn chưa phân biệt được tốt với xấu, thực với giả. Chưa thực sự vào được cửa nhưng đã biết lối đi theo dấu chân Trâu. 

Tụng:

 

            Thủy biên lâm hạ tích thiên đa 

            Phương thảo li phi kiến dã ma 

            Túng thị thâm sơn cánh thâm xứ  

            Liêu thiên khổng tị chẩm tàng tha.  

 

Tạm dịch: 

            Ven rừng mé nước dấu chân đầy 

            Cỏ thơm vướng vít, hẳn đâu đây  

            Núi hố một màu sâu thăm thẳm 

            Cái mũi kình thiên dấu được mày? 

 

2. THẤY DẤU

 

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2018 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com