Xem Mục Lục

 Ba Trụ Thiền - PHILIP KAPLEAU (1912 - 2004) - ĐỖ ĐÌNH ĐỒNG dịch

 1 TÌM TRÂU

 

  1. TÌM TRÂU  

Thực ra Trâu có lạc mất bao giờ. Thế thì tại sao phải tìm? Khi quay lưng lại với Chân Tánh mình thì làm sao tìm được nó? Vì ô nhiễm nên không còn thấy được Trâu. Rồi bỗng thấy mình đứng trước một mê lộ đầy ngả ba đường. Lòng tham được và nỗi sợ mất thế gian bùng lên như lửa réo, ý niệm đúng sai phóng ra như dao nhọn.  

Tụng:

 

            Mang mang bát thảo khứ truy tầm 

            Thủy khoát sơn diêu lộ cánh thâm 

            Lực tận thần bì vô mịch xứ 

            Đãn văn phong thụ vãn thiền ngâm.(3)  

 

 

Tạm dịch:

 

            Miên man vạch cỏ cố truy tầm 

            Non xa nước rộng lối âm âm 

            Dạ mỏi chân mòn đâu chẳng thấy 

            Chỉ thấy ve chiều ngọn phong ngâm. 

-------------------------------

(3) Trong bản dịch Tiếng Việt này, phần lời bình được dịch từ bản tiếng Anh của Philip Kapleau và phần các bài tụng được dịch theo nguyên văn chữ Hán do Tuệ Sỹ rút từ Tục Tạng Kinh in lại trong tập Tranh Chăn Trâu, di cảo của Trúc Thiên, do nhà xuất bả An Tiêm ấn hành năm 1972, tại Sài gòn.  

 

1. TÌM TRÂU

 

Xem Mục Lục

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2018 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com