Xem Mục Lục

 LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ [MAHĀPRAJÑĀPĀRAMITĀ ŚĀSTRA] - Tác giả: NĀGĀRJUNA ( LONG THỌ) - Dịch Phạn ra Hán: CƯU MA LA THẬP - Dịch Hán ra Việt: THÍCH THIỆN SIÊU

  Tác phẩm và dịch phẩm của HT. Thích Thiện Siêu
TÁC PHẨM VÀ DỊCH PHẨM
CỦA HT. THÍCH THIỆN SIÊU
*
1.       KINH TRƯỜNG A-HÀM – 1959.
2.      KINH PHÁP CÚ (Dịch) – 1962.
3.       LUẬN CÂU XÁ – 1987.
4.       VÔ NGÃ LÀ NIẾT-BÀN (Tuyển tập) – 1990.
5.       TỎA ÁNH TỪ QUANG – 1992.
6.       LỐI VÀO NHÂN MINH HỌC – 1995.
7.       LUẬN THÀNH DUY THỨC (Soạn dịch) – 1995.
8.       CƯƠNG YẾU GIỚI LUẬT (Soạn) – 1996.
9.       CHỮ HIẾU TRONG ĐẠO PHẬT (Đồng tác giả) 1997.
10.      KINH PHÁP HOA
           GIỮA CÁC KINH ĐẠI THỪA – 1999.
11.      NGŨ UẨN VÔ NGÃ – 1999.
12.      LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ (Trọn bộ 5 tập: 1997–2001).
&

* Trang 740 *
device

Xem Mục Lục

Triết Học

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2022 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com