Xem Mục Lục

 LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ [MAHĀPRAJÑĀPĀRAMITĀ ŚĀSTRA] - Tác giả: NĀGĀRJUNA ( LONG THỌ) - Dịch Phạn ra Hán: CƯU MA LA THẬP - Dịch Hán ra Việt: THÍCH THIỆN SIÊU

  Tác phẩm và dịch phẩm của HT. Thích Thiện Siêu
TÁC PHẨM VÀ DỊCH PHẨM
CỦA HT. THÍCH THIỆN SIÊU
 

  1.   KINH TRƯỜNG A-HÀM – 1959.
  2.   KINH PHÁP CÚ (Dịch) – 1962.
  3.   LUẬN CÂU XÁ – 1987.
  4.   VÔ NGÃ LÀ NIẾT-BÀN (Tuyển tập) – 1990.
  5.   TỎA ÁNH TỪ QUANG – 1992.
  6.   LỐI VÀO NHÂN MINH HỌC – 1995.
  7.   LUẬN THÀNH DUY THỨC (Soạn dịch) – 1995.
  8.   CƯƠNG YẾU GIỚI LUẬT (Soạn) – 1996.
  9.   LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ (dịch) Tập 1, 2, 3 - 1999
10.  CHỮ HIẾU TRONG ĐẠO PHẬT (Đồng tác giả) 1997.
11.  KINH PHÁP HOA
       GIỮA CÁC KINH ĐẠI THỪA – 1999.
12.  NGŨ UẨN VÔ NGÃ – 1999.

* Trang 780 *
device

Xem Mục Lục

Triết Học

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2022 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com