Xem Mục Lục

 LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ [MAHĀPRAJÑĀPĀRAMITĀ ŚĀSTRA] - Tác giả: NĀGĀRJUNA ( LONG THỌ) - Dịch Phạn ra Hán: CƯU MA LA THẬP - Dịch Hán ra Việt: THÍCH THIỆN SIÊU

  Tác phẩm của H.T Thích Thiện Siêu
TÁC PHẨM CỦA H.T THÍCH THIỆN SIÊU


  1. KINH TRƯỜNG A-HÀM - 1959
  2. KINH PHÁP CÚ (Dịch) - 1962
  3. Đại CƯƠNG LUẬN CÂU XÁ - 1987
  4. VÔ NGÃ LÀ NIẾT BÀN (Tuyển tập) - 1990
  5. TỎA ÁNH TỪ QUANG - 1992
  6. LỐI VÀO NHÂN MINH HỌC - 1959
  7. LUẬN THÀNH DUY THỨC (Soạn thuật) - 1995
  8. CƯƠNG YẾU GIỚI LUẬT (Soạn) -1996
  9. LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ (Dịch) Tập 1, 2,  3 - 1999
10. CHỮ HIẾU TRONG ĐẠO PHẬP (đồng tác giả) - 1997
11. KINH PHÁP HOA
       GIỮA CÁC KINH ĐIỂN ĐẠI THỪA -1999
12. NGŨ UẨN VÔ NGÃ - 1999

* Trang 765 *
device

Xem Mục Lục

Triết Học

Top Book

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2022 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com